STAAT

De Nederlandse staat vindt een goed functionerend postsysteem van nationaal belang. De staat oefent op twee manieren invloed uit.

Aandeelhouder

De staat is houder van een bijzonder aandeel in TNT Post Groep. Dit aandeel geeft de staat het recht besluiten goed te keuren die leiden tot fundamentele veranderingen in de groepsstructuur van het concern. De staat heeft te kennen gegeven alleen van dat recht gebruik te maken om het algemeen belang van een goed functionerend postsysteem te dienen en zijn belang als aandeelhouder te beschermen, niet om de onderneming te vrijwaren van een vijandige overname. Als aandeelhouder heeft de staat ook twee andere instrumenten ter beschikking om over zijn belangen te waken. De staat heeft een optie op het verkrijgen van preferente aandelen en houdt een duurzaam belang in TNT Post Groep. Sinds de splitsing van Koninklijke PTT Nederland bezit de Staat der Nederlanden ongeveer 44 procent van de aandelen van de TNT Post Groep.

Concessiegever

De staat heeft PTT Post (TNT Post Groep) een concessie verleend voor het vervoer van postzendingen. De Postwet verplicht PTT Post voor iedereen in het hele land tegen een uniforme vergoeding brieven en andere geadresseerde zendingen te vervoeren, zowel nationaal als internationaal. Bij de uitvoering moet het bedrijf voldoen aan de vastgestelde richtlijnen van de minister van Verkeer en Waterstaat. De staat heeft PTT Post een monopolie gegeven op het vervoer van brieven tot 500 gram, behoudens in de wet genoemde uitzonderingen. PTT Post heeft het alleenrecht gekregen op het plaatsen van brievenbussen aan of op de openbare weg en voor het uitgeven van postzegels met een afbeelding van het staatshoofd of met de vermelding `Nederland'. De Onafhankelijke Post- en Telecommunicatie Autoriteit (OPTA) fungeert als toezichthouder. TNT Post Groep is verplicht jaarlijks te komen met een concessierapportage waaruit moet blijken dat het bedrijf voldoet aan de normen van het Besluit algemene richtlijnen post.