SOORTEN POST

PTT Post onderscheidt voor vervoer in het binnenland twee soorten postzendingen:

Partijzendingen

Dat zijn postzendingen van gelijkvormige, even zwaar wegende exemplaren die in vastgestelde aantallen ter verzending bij een postvestiging worden aangeboden en waarvoor het verschuldigde port contant wordt betaald. De zendingen moeten worden voorzien van de gedrukte aanduiding `port betaald'. Bij partijzendingen gaat het vooral om zakelijke post die al sinds de jaren tachtig meer dan driekwart van het postverkeer beslaat. Een belangrijk onderdeel van de partijenpost is het geadresseerde reclamedrukwerk, `direct mail'. Die vorm van post levert dikwijls ook nieuw verkeer op: ontvangers zenden antwoordkaarten in met een bestelling die hun vaak opnieuw per post wordt toegestuurd.

Losse postzendingen

Alle overige postzendingen zijn losse postzendingen. Ze kunnen met een postzegel worden gefrankeerd. Voor alle bestemmingen in Nederland geldt hetzelfde tarief. Beide soorten postzendingen kunnen worden onderverdeeld in briefpostzendingen en pakketten.

Briefpostzendingen

Voor de bepaling van het tarief worden ze onderscheiden in brieven, briefkaarten, drukwerken, drukwerkkaarten, monsters en braillezendingen. Braillezendingen zijn postzendingen die uitsluitend informatie in brailleschrift bevatten. Daartoe worden ook geluidsbanden gerekend, die van of naar een blindeninstituut worden verstuurd. Braillezendingen tot een gewicht van 7 kilo zijn gratis.

Pakketten

Dat zijn alle postzendingen die meer dan drie kilo wegen en groter zijn dan 38 x 26,5 x 3,2 cm.

Express

Express is het vervoer van documenten, pakketten en vracht, met een gegarandeerde aflevertijd.