Pensioenuitvoerders gaan fuseren

De uitvoeringsbedrijven van de pensioenfondsen SPF Beheer (spoorwegpensioenfonds), Detam Pensioen Services (detailhandel) en GUO Fondsenbeheer (landbouw) gaan per 1 juli volgend jaar fuseren. Daarmee ontstaat organisatie met een belegd vermogen van 40 miljard gulden. De toekomstige partners nodigden ook andere pensioenfondsen uit zich aan te sluiten.

De combinatie wordt na ABP (ambtenaren), PVF (diverse bedrijfstakken) en PGGM (zorg) de vierde pensioenuitvoerder van Nederland. Het spoorfonds is met een vermogen van 20 miljard gulden de grootste van de drie te fuseren uitvoeringsbedrijven. De overige twee beheren ieder 10 miljard gulden.

Hoewel de fusiepartners straks vanuit één Utrechtse hoofdvestiging en onder een nieuwe naam naar buiten zullen treden, blijven de pensioenfondsen als rechtspersoon zelfstandig. De belegde gelden van de verschillende fondsen zullen strikt gescheiden blijven, zo wordt verzekerd. De drie maken louter gebruik van elkaars beleggingskennis, en zullen soms ook onder eigen naam blijven werken: ,,Als GUO in een groot vastgoedproject wil stappen en Detam en SPF hebben daar geen trek in, zal ze dat onder haar eigen naam doen'', aldus A.H.M. Wouters, directeur van Detam Pensioen Services (DPS).

In een persbericht laat de drie pensioenuitvoerders weten dat zij een eerste onderzoek doen naar fusiemogelijkheden. In zijn toelichting vertelt Wouters echter dat de besprekingen al in een ver gevorderd stadium zijn. Hij acht de kans klein dat het samengaan zal afketsen. Wel erkent hij dat de financiële onderzoeken (due dilligence) die vooraf gaan aan een fusie, nog niet zijn uitgevoerd. ,,Wij kennen elkanders organisaties en verwachten geen verrassingen.''

Door schaalvergroting hopen de uitvoerders doelmatiger te kunnen werken. Dat is nodig omdat werknemers en bedrijven steeds vaker een op maat gesneden pensioenvorm vragen, in plaats van een standaardregeling. De partners willen gezamenlijk nieuwe pensioenproducten ontwikkelen.

Bij SPF Beheer en DPS werken 150 mensen, bij Guo honderd. De fondsen zijn zeer verschillend van karakter. De pensioenorganisaties van Detam en Guo beheren realtief kleine pensioen voor een grote groep deelnemers. Veel werknemers in de detailhandel en landbouw werken slechts enkele jaren in de sector, tegen een laag salaris. Het spoorwegfonds heeft juist relatief weinig deelnemers, die ieder een hoog pensioen hebben. Dat is een gevolg van de lange dienstverbanden bij het spoor. Volgens Wouters zeggen die uiteenlopende producten niets over mogelijke verschillende bedrijfsculturen waar al veel fusieplannen op zijn stukgelopen. ,,Wij zijn alle drie zeer kritisch op het maken van kosten. Onze organisaties lijken op elkaar.''

Wouters ontkent dat andere fusiepartners zijn afgehaakt of door het drietal buiten de besprekingen zijn gehouden. ,,Sterker, wij nodigen andere partijen juist om met ons mee te doen.''Volgens de gesprekspartners zal de samenvoeging niet leiden tot gedwongen ontslagen of op een andere manier leiden tot een afname van het aantal arbeidsplaatsen.