Opwinding in Kamer na gesprekken Beatrix

In de Tweede Kamer is opwinding ontstaan over Kamerleden die publiekelijk hebben gepraat over opvattingen van koningin Beatrix. De Volkskrant deed gisteren verslag van een ontmoeting tussen haar en 16 leden van de Vaste Kamercommissies voor Binnenlandse Zaken, Justitie en Antilliaanse Zaken.

De fractieleiders Dijkstal (VVD) en De Hoop Scheffer (CDA) willen dat het presidium van de Kamer het gedrag van loslippige Kamerleden scherp veroordeelt. Kamervoorzitter Van Nieuwenhoven beraadt zich op het sturen van een brief aan leden van de Tweede Kamer, waarin de mores voor de omgang met leden van het koninklijk huis worden uiteengezet. Meningen van de koningin en haar familieleden worden niet geacht in de openbaarheid te komen.

De gewraakte publicatie komt voort uit een ontmoeting tussen de koningin en Kamerleden op 26 januari. Het was de tweede ontmoeting met een groep parlementariërs, nadat deze gesprekken ruim vijf jaar niet waren gevoerd.

Zowel koningin Juliana als koningin Beatrix ontving in het verleden met regelmaat groepen Kamerleden. Koningin Beatrix was hiermee omstreeks 1994 gestopt, omdat zij meende onvoldoende op te steken van de gesprekken.

Op verzoek van Kamervoorzitter Van Nieuwenhoven, die half januari met het Presidium de koningin bezocht, is de reeks ontmoetingen hervat. Het is de bedoeling dat de koningin op deze wijze nader kennismaakt met nieuwe Kamerleden. Sinds 1994 wordt omstreeks driekwart van de zetels in het parlement bezet door nieuwe leden van de Tweede Kamer. Uit de ontmoeting van eind januari is naar buiten gebracht dat koningin Beatrix weinig ziet in een referendum bij de benoeming van burgemeesters. Zij zou zich ergeren aan leegstaande gevangeniscellen en voorstander zijn van pepper-spray waarmee burgers op straat dreigend fysiek geweld kunnen afwenden.

De koningin zou onder meer hebben verteld dat haar zoons niet meer durven uitgaan in Amsterdam, na getuige te zijn geweest van een schietincident. De prinsen zouden tegenwoordig gaan `stappen' in Brussel en Londen, waar zij zich veiliger zouden voelen dan in eigen land.

HOOFDARTIKEL: pagina 9