Opperrabbijn Israel valt rechters aan

De Israelische politie onderzoekt op last van de openbare aanklager of rabbijn Ovadia Yosef, de geestelijk leider van de ultra-orthodoxe Shas-partij, voor het gerecht kan worden gedaagd wegens ophitsing tegen het Hooggerechtshof.

Deze zeer uitzonderlijke beslissing werd door de openbare aanklager, de vrome Eliyakim Rubinstein, genomen naar aanleiding van een ongekend felle aanval van de rabbijn op het Hooggerechtshof en de Israelische democratie. ,,De opperrechters zijn goddeloze leeghoofden. Ze zijn verantwoordelijk voor alle kwellingen in de wereld omdat ze zich niet aan de regels van de sabbat houden'', zei rabbijn Ovadia Josef.

Daarmee zette deze zeer invloedrijke Israelische geestelijke leider de toon voor een massagebed van harediem en orthodoxe joden tegen het Hooggerechtshof, dat zondag in Jeruzalem moet plaatshebben. De politie houdt er rekening mee dat enkele honderdduizenden demonstranten naar Jeruzalem zullen komen. In verband met de aanhoudende aanvallen vanuit de religieuze hoek hebben de rechters politiebewaking gekregen.

Op de achtergrond van de escalerende acties tegen het Hooggerechtshof en in het bijzonder tegen Aharon Barak, de president van het hof, is een recente beslissing van het hof betreffende het openen van religieuze raden voor liberale en conservatieve joden. Ook een ophanden zijnde beslissing van het hof om de staat Israel te verplichten door liberale en conservatieven rabbijnen verrichte bekeringen te erkennen, heeft ultra-orthodoxe en gematigder orthodoxe joden op de barricades gebracht.

Ook opperrabbijn Israel Lauw is van mening dat het Hooggerechtshof zich niet met de interpretatie van de eeuwenoude halacha, de joodse religieuze traditie, mag bezighouden. De orthodoxie, extreem of niet, voelt zich door het Hooggerechtshof bedreigd. Volgens de rabbijnen wordt het jodendom in zijn hart getroffen als de halachische criteria voor wie jood is, door een seculier hof worden genegeerd. Rabbijnen zeggen dat de orthodoxie door de democratie wordt verstikt. ,,De wet van God staat boven de wet van het land'', is hun strijdleus tegen het Hooggerechtshof. Voor dat principe gaan ze zondag de straat op.

De leiders van de seculiere partijen, inclusief premier Benjamin Netanyahu, hebben de uitspraken van rabbijn Ovadia Yosef veroordeeld. Seculiere politici hebben een beroep op de organisatoren van de demonstratie in Jeruzalem gedaan om de bijeenkomst ter wille van de eenheid van het joodse volk af te gelasten. De krant Ha'arets legt vanmorgen in een hoofdartikel de geplande demonstratie uit als een fase in een proces dat tot de ondermijning van de democratie en de stichting van een fundamentalistische joodse staat moet leiden.

    • Salomon Bouman