Montagne stapt op bij operette

Artistiek directeur Jaap Montagne van de Hoofdstad Operette stapt op met ingang van de nieuwe kunstenplanperiode (2001-2005) wegens gezondheidsproblemen. Montagne moest om die reden de zakelijke leiding het afgelopen jaar al overdragen aan Marijke Tulp. Sinds 1989 had hij zowel de zakelijke als de artistieke leiding.

Het bestuur van 's lands enige professionele operettegezelschap is al op zoek naar een opvolger, waarbij de voorkeur uitgaat naar een kandidaat uit het Nederlandse taalgebied, volgens Tulp onder meer omdat die het gebodene toch het beste kan afstemmen op de Nederlandse culturele verlangens. Of het lukt een Nederlander te krijgen betwijfelt Tulp wel, want de Nederlandse operettewereld is klein. (ANP)