Maljers vertrekt met stille trom

Behalve het vertrek van president-commissaris F. Maljers, hij wordt opgevolgd door voormalig Shell-president L. van Wachem, kondigde Philips vanochtend ook het aftreden aan van A. Leysen, de vice-voorzitter van de raad van commissarissen. Leysen, voormalig topman van Agfa-Gevaert, wordt dit jaar 72, de pensioengerechtigde leeftijd voor commissarissen.

Leysen wordt opgevolgd door J.M. Hessels, bestuursvoorzitter bij Vendex. Het pikante van deze benoeming is dat Hessels eerder genoemd is als potentiële opvolger van Philips' president C. Boonstra. Aanleiding tot deze speculaties waren de internationale marketing-ervaring van Hessels en de relatief rustige periode waarin het Vendex-concern nu is beland. De afgelopen jaren heeft het detailhandelsconcern zowel zijn uitzendpoot Vedior als Vendex Food afgestoten.

Voormalig Shell-president L. van Wachem neemt het voorzitterschap van Maljers over. Van Wachem is inmiddels zes jaar commissaris van het elektronicaconcern.

Maljers is sinds 1994 voorzitter geweest van de raad van commissarissen. Over zijn onverwachte vertrek wilde Boonstra geen toelichting geven.

,,Zoals u weet praten wij nooit over dergelijke gebeurtenissen. Maljers heeft aangegeven te willen vertrekken en daar wil ik het bij laten.'' De voormalige bestuursvoorzitter van Unilever was in 1997 nog herbenoemd voor een periode van vier jaar.

Na het vertrek van Maljers en Leysen bestaat de raad van commissarissen, inclusief nieuwkomer Hessels, uit zeven personen. De Nederlander C. Oort, voormalige topambtenaar bij het ministerie van Financiën, wordt tijdens de komende aandeelhoudersvergadering herbenoemd.