Limburgse Liof verdient 60 miljoen

De Limburgse industriebank Liof heeft het afgelopen jaar met haar participaties in ongeveer vijftig bedrijven 60 miljoen gulden verdiend. Twaalf miljoen gulden is al in de loop van vorig boekjaar als gift verstrekt, ter versterking van de economische structuur in de provincie. De nettowinst van LIOF komt daarmee op 48 miljoen gulden, zo blijkt uit de voorlopige jaarcijfers. De hoge winst is grotendeels te verklaren uit de 50 miljoen gulden die de industriebank verdiende op de verkoop van haar aandelenpakket in het Maastrichtse telecombedrijf Libertel. (ANP)