Kroatië: leiding staatsmedia stapt uit protest op

In Kroatië is opnieuw een kopstuk van een van de staatsmedia opgestapt met klachten over inmenging van de regering. Een week nadat de directeur van het staatspersbureau HINA opstapte, diende gisteren de onderdirecteur van de staatstelevisie zijn ontslag in.

Mirko Galic gaf in Zagreb toe dat zijn poging, de staatstelevisie op democratische basis te hervormen, op niets was uitgelopen. Hij beklaagde zich over de ,,politieke atmosfeer'' in Kroatië, die geen vrijheid en creativiteit, openheid, objectiviteit en onpartijdige journalistiek toestaat en zei dat de regering zich mengt in de berichtgeving en de televisie een ,,eenzijdige benadering'' opdringt. (AP)

Een onzer redacteuren voegt hieraan toe: Vorige week stapte de directeur van het staatspersbureau HINA, Branko Salaj - oud-ambassadeur in Nederland - op. Na zijn ontslag uitte Salaj scherpe kritiek op de bemoeienis van de regering met het doen en laten van HINA. Hij zei dat duidelijk is dat de huidige leiding van HINA ,,in dit klimaat van vlaggenzwaaien niet bij de autoriteiten in de smaak valt''. ,,Openbaar debat moet meer worden geconcentreerd op serieuze problemen die we hebben en niet op simpele nationalistische argumenten. Het gaat niet zozeer om de media, als wel om het algemene klimaat, waar sprake is van standpunten die mij ontoelaatbaar toekomen en waarvan de regering en de samenleving zich zouden moeten distantiëren.'' Als voorbeeld noemde hij de recente - door niemand in de regering veroordeelde - uitlatingen van rechtse extremisten dat het in Den Haag gevestigde VN-tribunaal voor oorlogsmisdaden in ex-Joegoslavië wordt gedomineerd door ,,joden en Amerikaanse vrijmetselaars''.

Salaj ziet de belangrijkste adviseur van president Franjo Tudjman, Ivo Pašalic, als de man die de campagne voor de beperking van de vrijheid van de staatsmedia leidt. Pašalic, aldus Salaj, maakt zich het meest intensief schuldig aan ,,politieke bemoeienis'' met het werk van HINA.

Vorige week concludeerde de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa (OVSE) in een zeer kritisch rapport over het gebrek aan democratie in Kroatië dat de omstandigheden waarin onafhankelijke media moeten werken gestaag verslechteren, dat er geen effectieve pogingen zijn ondernomen om tekortkomingen in de wet en het openbaar bestuur weg te nemen en dat er in Kroatië geen vooruitgang is op het gebied van de mensenrechten, de rechten van minderheden en de rechtsstaat.