Kerk verliest proces om iconen

Een Rotterdams echtpaar hoeft vier 16de-eeuwse iconen die waren ontvreemd uit een kerk op Cyprus na de Turkse invasie van het eiland, niet terug te geven aan de Grieks-orthodoxe kerk. Dat heeft de rechtbank in Rotterdam bepaald in de civiele procedure die de Cypriotische kerk had aangespannen.

Het echtpaar kocht de iconen in de jaren zeventig voor tweehonderdduizend gulden van een Armeen. Ze kwamen in 1994 boven water toen de bejaarde echtelieden ze via Cristie's in Londen wilden verkopen. Volgens de kerk moeten zij hebben geweten dat de iconen gestolen waren. De rechtbank verwerpt die stelling. De kerk heeft volgens de rechtbank niet voldoende aangetoond dat de twee bij de aankoop te kwader trouw waren. De rechtbank verwijst naar het feit dat het echtpaar de iconen in 1976 uitleende voor een tentoonstelling en later aanbood aan Christie's. ,,Indien het echtpaar, zoals de kerk stelt, niet te goeder trouw was geweest, had het veel meer voor de hand gelegen om de iconen juist niet ten toon te stellen en niet via een gerenomeerd veilinghuis te koop aan te bieden''.