Kamer wil ook bezuiniging op hulpmiddelen

De Tweede Kamer stemt in met nauwkeuriger en zuiniger beleid bij de verstrekking van hulpmiddelen als incontinentieluiers, stomazakken, steunkousen en hoortoestellen. Daardoor moeten bezuinigingen worden gerealiseerd.

Minister Borst (Volksgezondheid) en staatssecretaris Vliegenthart (Welzijn) moeten de normen wel aanpassen als blijkt dat deze voor `zeer veel' patiënten te laag zijn, zo sprak de Kamer gisteren uit. Dit is de uitkomst van het debat, gisteren in de Kamer, over het plan van aanpak voor het afremmen van de groei bij de uitgaven voor hulpmiddelen. De maatregelen die Borst en Vliegenthart voorstellen, moeten zo'n tweehonderd miljoen gulden opleveren zodat in 2002 'slechts' bijna 1,5 miljard gulden aan hulpmiddelen wordt besteed, zo'n honderd miljoen gulden meer dan in 1998. Ook na uitvoering van het plan van aanpak. Een kwart van de uitgaven gaat op aan incontinentie- en stomamateriaal.

De Kamer leverde scherpe kritiek op het plan. Zo wilden in eerste termijn alle fracties dat de aanscherping van de verstrekkingsnormen voor de verschillende hulpmiddelen zou worden teruggedraaid.

Volgens de verschillende woordvoerders dreigden er `mensonwaardige toestanden te ontstaan als patiënten niet meer dan vijf incontinentieluiers of vier stomazakken per dag vergoed krijgen - of maar eens in de zeven jaar in plaats van om de vijf jaar een gehoorapparaat. De normen zijn gebaseerd op de huidige gebruikscijfers, waarbij aldus Borst steeds 'de bovenkant van de gemiddelden is aangehouden'.

De minister is bereid de uitwerking van de maatregel de komende maanden kritisch te volgen. Zij zal de normen aanpassen als blijkt dat 'zeer veel' patiënten gebruik maken van de mogelijkheid de verpleegkundige of arts te laten bepalen dat een groter aantal artikelen per dag noodzakelijk is. Volgens de regeringspartijen was met deze toezegging de schade aan patiënten ongedaan gemaakt. De maatregel gaat op 1 april in.

Alle fracties verweten Borst en Vliegenthart bij het opstellen van hun plan niet voldoende te hebben overlegd met de belangengroepen van de verschillende soorten patiënten. Deze kunnen, zo meende de Kamer, belangrijke informatie leveren over het gebruik van de hulpmiddelen.

Volgens Borst is er wel degelijk met die partijen gesproken ,,maar dit betekent nog niet dat al hun wensen en voorstellen in zo'n plan kunnen worden gehonoreerd''.

Borst kondigde aan in het najaar met een uitgewerkt plan voor de verschillende deelmarkten binnen de hulpmiddelen te komen. Incontinentiemateriaal (de snelst groeiende deelmarkt) vergt volgens Borst een andere aanpak dan bijvoorbeeld de hoortoestellen of prothesen.

De minister twijfelt nog of zij op den duur de patiënten zelf de inkoop wil laten verzorgen – en luiers en stomazakken bij de supermarkt te laten halen - of die taak bij de zorgverzekeraars te leggen die de prijzen onder druk kunnen houden en bovendien forse kwantumkortingen kunnen bedingen.

Komende week vergadert de Kamer plenair over het plan van aanpak. Dit is nodig omdat meerdere fracties moties willen indienen die onder meer verruiming van het verstrekkingenpakket beogen.