Freie Aussicht

In een Duitse jeugdherberg, 1952:

Der Mann der liegt im Massengrab

Die Frau in fremden Betten

Der Mann fiel für das Vaterland

Die Frau für Zigaretten.

Ook gezien:

Nieder mit den Alpen

Wir wollen freie Aussicht

Bij de fotokopieermachine van een ministerie:

Bij de opening van een nieuw kantoorgebouw vraagt iedereen zich af wat de bedoeling is van de opvallende witte streep op de vloer van de entreehal, die loopt van de draaideur tot aan de liften.

De architect geeft toelichting: ,,Hiermee wordt voorkomen dat de mensen die te laat komen botsen tegen de lieden die te vroeg naar huis gaan.''

Maar dit praktische idee blijkt een misser. De gevreesde botsingen zullen zich nooit voordoen – de mensen die te laat komen, zijn dezelfde die te vroeg weggaan.

Mop gehoord in Engeland. Verzekeraars bieden tegen elkaar op:

We care for you –

from cradle to grave.

Een tweede verzekeraar overtreft de periode: We care for you from birth to earth.

Een derde gaat nog verder: We care for you – from womb to tomb.

Na lang nadenken komt een vierde: We care for you

– from sperm to worm.

En de winnaar: We care for you, from erection to resurrection.