FNV Bondgenoten schrapt kwart banen

Bij FNV Bondgenoten verdwijnt een kwart van de 865 banen. Het hoofdbestuur zal gedwongen ontslagen echter vermijden. Dit heeft de bond vanmorgen bekendgemaakt.

Het hoofdbestuur van FNV Bondgenoten heeft voorlopig de richting bepaald voor een Middellang Termijn Plan, aldus een woordvoerster. Dat `MLTP' moet leiden tot een besparing van 40 miljoen gulden in drie jaar. Aan reorganisatiekosten wordt eenmalig 75 miljoen gulden uitgegeven.

Als gevolg van de reorganisatie verdwijnen ongeveer 220 van de 865 banen. Een deel daarvan wordt buiten FNV Bondgenoten ondergebracht. Gedwongen ontslagen worden vermeden.

De notitie `Opmaat naar het MLTP' met voorstellen voor besparing en kwaliteitsverbetering wordt komende week in de werkorganisatie besproken. Op 22 februari moet definitief vaststaan welke richting de organisatie moet inslaan, waarna besluiten kunnen worden genomen in de bondsraad van 28 en 29 april.

De wijze van besturing wordt volgens FNV Bondgenoten verbeterd. Er moet meer samenhang komen. Duidelijke knelpunten in de operationele sfeer worden weggenomen.

Het hoofdbestuur wil strakker leiding geven om te voorkomen dat de kosten nog eens uit de hand lopen. Het hoofdbestuur wordt teruggebracht van negen naar zes leden. Het aantal bedrijfsgroepen met een eigen manager gaat terug van vijftien naar tien. Ook wil het bestuur de kosten voor het FNV Magazine fors drukken. De ledenservice moet efficiënter werken. De beleidsmedewerkers en bestuurders moeten het in vervolg met minder secretariële ondersteuning doen.

FNV Bondgenoten is in financiële problemen gekomen als gevolg van de fusie een jaar geleden. Toen werden de industrie-, voedings-, diensten- en vervoersbonden van de FNV samengevoegd tot 'Bondgenoten'. Er werd toen rekening gehouden met een begrotingstekort van 16 miljoen gulden. Afgelopen september bleek het tekort opgelopen tot 38 miljoen gulden.

Volgens een woordvoerster van de bond was al enige tijd bekend dat er arbeidsplaatsen zouden moeten verdwijnen. Om die afslanking in goede banen te leiden werd eind vorig jaar het advies gevraagd van verscheidene gerenommeerde adviesburaus. Zo bekeek KPMG de financiële afdeling en stelde het bureau bezuinigingsmogelijkheden voor. De Holland Consulting Group keek naar de service aan de leden en het bureau ADC ging managers van FNV Bondgenoten trainen in 'coachend' leidinggeven.