Deeltijdwerk hoge functies blijft taboe

Een kortere werkweek blijft een probleem voor hoger opgeleiden. De wens groeit, maar bedrijven juichen het niet toe. Dit blijkt uit een onderzoek van de vakcentrale voor Middelbaar en Hoger Personeel (MHP).

De houding van de directe chef bepaalt of mensen in deeltijd kunnen werken. Beleid van de onderneming om deeltijd mogelijk te maken, heeft nauwelijks invloed op de kans om een verzoek gehonoreerd te krijgen, aldus de MHP. Het blijkt dat steeds meer hoger opgeleiden minder werken. Dit heeft onder andere te maken met het combineren van werk en gezinsleven. Ook het vele overwerk zet mensen ertoe een deeltijdbaan te overwegen. (ANP)