Conferentie Kosovo lijkt vast te zitten

Het Kosovo-overleg in Rambouillet lijkt vast te zitten. Gisteren maakten de Serviërs opnieuw duidelijk dat Kosovo zich nooit zal kunnen losmaken van Joegoslavië en Servië.

De Serviërs stelden gisteren direct overleg met de Kosovo-Albanezen voor, als die een verklaring ondertekenen dat Kosovo deel blijft uitmaken van Joegoslavië. Het eerste deel van het voorstel was een concessie, aangezien de Serviërs tot nu toe hebben geweigerd met de Albanezen aan één tafel te gaan zitten. Toch werd het afgewezen, omdat de Albanezen het einddoel van de onafhankelijkheid niet willen opgeven. De Serviërs van hun kant blijven zich verzetten tegen Albanese voorstellen over een referendum over de toekomst van Kosovo, een staakt-het-vuren en de legering van NAVO-troepen.

De Joegoslavische president Miloševic sloot in een harde verklaring opnieuw de afscheiding van Kosovo uit. Hij stuurde de Servische president, Milutinovic, naar Rambouillet. Hij zal vandaag het overleg bijwonen. Ook de ministers van Buitenlandse Zaken van Frankrijk en Groot-Brittannië, de formele co-voorzitters van het overleg, zijn vandaag weer in Rambouillet. (Reuters, AFP)

Onze correspondent in Brussel voegt hieraan toe: De NAVO versnelt de planning voor een troepenmacht voor Kosovo die moet toezien op het naleven van een vredesakkoord waarover momenteel in het Franse Rambouillet wordt onderhandeld. ,,Als Rambouillet klaar is, zullen wij klaar zijn'', zegt een functionaris. Het duurt zestig tot zeventig dagen voordat de troepenmacht van 25.000 tot 30.000 man ter plekke zou zijn. In eerste instantie zou een kleinere macht van kwartiermakers worden gestuurd. Sommige landen zijn al begonnen met de training van troepen. Volgens de voorlopige plannen zou de Britse generaal Jackson, die eerder in Bosnië actief was, de troepenmacht leiden.

Een vredesmacht voor Kosovo, die in de wandelgangen al KFOR wordt genoemd, is een van de onderwerpen waarover voor 19 februari in Rambouillet een akkoord moet worden bereikt. Op het NAVO-hoofdkwartier wordt de Joegoslavische weigering buitenlandse grondtroepen in Kosovo toe te laten gerelativeerd. ,,Je moet niet te veel lezen in wat er nu wordt gezegd'',, reageerde gisteren een functionaris. ,,Joegoslavië heeft eerder nee gezegd tegen buitenlandse troepen en ze toch toegestaan. Het gaat om de uiteindelijke overeenkomst, waarvan een vredesmacht integraal onderdeel uitmaakt. Ik denk dat we op het eind een aantal aangename verrassingen zullen hebben.'' Washington waarschuwde deze week dat luchtaanvallen zullen volgen als Joegoslavië blijft weigeren. De NAVO-lidstaten hebben secretaris-generaal Solana gemachtigd te besluiten tot luchtaanvallen op Servische doelen, in het geval de Serviërs niet en de Albanezen wel meewerken aan een vredesakkoord.