Bijlmer-enquête 3

Gaarne betuig ik u mijn waardering voor de beschaafde woorden waarmee u in de krant van 6 februari de premier aan de waardigheid van zijn ambt herinnert. Het is menselijk om snel met je oordeel klaar te staan. Het getuigt van leiderschap om met je oordeel te wachten tot je oordelen kunt. De heer Kok nam zijn collegae (Sorgdrager, Netelenbos) in bescherming. Lagere ambtenaren, weerloos als zij zijn, behoren ook op zijn bescherming tegen een voorbarig `volksgericht' te mogen rekenen als vertrouwen in de politiek hem lief is.

    • J.Ph.R. Bisschop