Bijlmer-enquête 2

Over het waarom Israel destijds die prerogatieven aan Nederland heeft gevraagd en gekregen, valt een vergoelijkend verhaal te bedenken, zoals bijvoorbeeld het `1940-'45 syndroom' waaronder Nederland gebukt gaat. Een collectief schuldgevoel jegens Israel wegens het feit dat de nazi's in Nederland zonder noemenswaardige tegenstand een groot aantal joden hebben kunnen oppakken, transporteren en vermoorden. Dat Nederland als goedmaking de joodse staat de helpende hand heeft toegestoken in hun strijd tegen vijandige moslimstaten. In die strijd waren wapens nodig. Wapens van velerlei soort. Om die chemische, bacteriologische en nucleaire wapens te kunnen maken moesten moves worden uitgehaald die het daglicht niet konden verdragen. Het non-proliferatieverdrag moest daarbij worden geschonden. Dat is de reden waarom politiek Den Haag nu zo paniekerig reageert. Oud-minister Van Mierlo begint zich ook wat ongemakkelijk te voelen. Hij is van mening dat El Al reeds vanaf de Zesdaagse Oorlog in 1967 een speciale positie heeft inzake vrachtvervoer via Schiphol. Met deze opmerking weerspreekt hij premier Kok, die blijft beweren dat Schiphol conform internationale verdragen heeft gehandeld. Willen politici het vertrouwen van de burger niet geheel verliezen, dan doen zij er verstandig aan de slachtoffers van de Bijlmerramp zo snel mogelijk schadeloos te stellen voor hun geleden psychische en lichamelijke schade, want de Nederlandse regering is meer verantwoordelijk voor die ramp dan El Al of de Israelische staat.

    • Corn. H. Spuijbroek