Bijlmer-enquête 1

De enquêtecommissie heeft afgelopen week laten zien hoeveel informatie er boven water kan komen als men gericht onderzoek doet. We weten nu dat het onderhoud bij El Al gebrekkig is en dat het onderzoek van de LVI volledig onder de maat was.

Ik ben het er niet mee eens dat men het de verkeersleiding zo zwaar aanrekent dat zij een mededeling van een El Al-medewerker over de lading niet heeft doorgesluisd naar de brandweer in de Bijlmer. De naam en autoriteit van de El Al-medewerker zijn nog niet onthuld en het is de vraag of het verstandig is om een ongeautoriseerd gerucht te verspreiden. Zonder vrachtbrieven waarin precies staat wat zich in het verongelukte toestel bevond, heeft de brandweer daar toch weinig aan.

Het hoofd van de brandweer moet zich uit eigen beweging vergewissen van de inhoud van een verongelukt vliegtuig, voordat hij zijn mannen naar de plaats des onheils stuurt. Dat moet hij niet bij de verkeersleiding doen. Hij moet de vrachtbrieven opvragen bij El Al. Juist omdat El Al zo'n speciale positie heeft op Schiphol is El Al de enige betrouwbare informatiebron. Een deskundige heeft me verzekerd dat er altijd vrachtbrieven zijn, en de ramp toont ook aan hoe belangrijk dat is. Het ontbreken van vrachtbrieven lijkt me op zich een reden om El Al de toegang tot Schiphol te ontzeggen. Als mensen blootgesteld zijn aan gevaarlijke stoffen, dan is El Al onder alle omstandigheden de eerst verantwoordelijke. Het hoofd van de brandweer is in gebreke gebleven als hij verzuimd heeft het hoofd van El Al te sommeren om de vrachtbrieven te overhandigen. Deskundigen hadden hem vervolgens kunnen adviseren over te nemen maatregelen.

Tot nu toe hebben we slechts figuranten van het drama gezien, en de volkswoede richt zich op enkele van hen. Ik hoop dat de commissie de moed en de autoriteit zal hebben om de ware schuldigen aan te wijzen. Tenslotte heeft onze premier ons vrijdag j.l. nog verzekerd dat ook El Al in Nederland zich aan het Nederlandse gezag heeft te onderwerpen.

    • Ir. F. Holleman