Bedrijven betalen meer ozb dan burgers

Bijna één op de drie gemeenten rekent voor bedrijven een hoger tarief voor onroerende-zaakbelasting (ozb) dan voor burgers. In die gemeenten staat ruim de helft van alle bedrijfspanden. De bedrijven lijden door de hogere tarieven een schade van 83 miljoen gulden, blijkt uit een berekening van het ondernemersblad Forum. Sinds 1 januari '97 hebben gemeenten de mogelijkheid de tarieven uiteen te laten lopen. Het hoogste tarief mag maximaal 20 procent hoger zijn dan het laagste. Van de 538 gemeenten in Nederland maken 158 daarvan gebruik.

Gemeenten die verschillende tarieven hanteren rekenen gemiddeld 14,23 gulden per 5.000 gulden waarde voor burgers en 16,75 voor bedrijven. Er lopen momenteel drie proefprocessen tegen de tariefverschillen. (ANP)