Antwerps verwijt over IJzeren Rijn

De Antwerpse havenwethouder L. Delwaide heeft fel uitgehaald naar Nederland dat de modernisering tegenhoudt van de IJzeren Rijn, een spoorlijn die de Antwerpse haven verbindt met het Ruhrgebied.

De IJzeren Rijn loopt door Nederlands Limburg in een gebied tussen Roermond en Weert dat in 1995 is uitgeroepen tot stiltegebied. Delwaide beschouwt het uitroepen van ,,precies dit gebied'' als een ,,zeer onvriendelijke daad vanwege de Nederlandse regering''.

Delwaide zei dit na een bezoek gisteren van de minister-president van de Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen aan zijn Vlaamse collega Van den Brande.

De twee minister-presidenten willen vaart zetten achter de modernisering van de IJzeren Rijn. Delwaide verwijt Nederland oneerlijke concurrentie en kostprijsvervalsing. ,,Wat zou Nederland er van denken als wij een stiltegebied uitroepen in het gebied van de hoge snelheidstrein tussen Breda en Antwerpen'', vroeg de verbolgen havenwethouder zich af.

Antwerpen dringt al jaren aan op modernisering van de IJzeren Rijn, waarvan de aanleg precies 120 jaar geleden werd afgerond. Het was de eerste grensoverschrijdende spoorlijn in Europa, die 100 kilometer door België, 48 kilometer door Midden-Limburg en 25 kilometer door Duitsland loopt.

Na de Eerste Wereldoorlog nam het verkeer over de IJzeren Rijn af, maar de lijn werd nooit volledig buiten gebruik gesteld tot begin jaren negentig. Het stuk Budel-Weert en Roermond-Dalheim is wel sinds enkele jaren buiten gebruik. Het treinverkeer tussen Antwerpen en het Ruhrgebied verloopt nu via Montzen, een traject dat langer en heuvelachter is dan dat van de IJzeren Rijn.

Het Antwerpse havenbedrijf heeft onlangs een consultant in de arm genomen die moest uitzoeken of er in Nederland animo is voor het opknappen van de IJzeren Rijn. Volgens deze consultant, Praaning Meines, bestaat ook in Nederland ,,een draagvlak'' om de spoorlijn nieuw leven in te blazen. Knelpunt is dat Nederland wil dat de spoorlijn via Venlo loopt, zodat ook de Limburgse economie ervan kan profiteren.

Maar Antwerpen is naar niet voor, omdat deze route langer is en meer hellingen heeft net als de lijn via Montzen.