Aanzienlijke winstgroei Axxicon

Axxicon, producent van cd-matrijzen, heeft het afgelopen jaar een winstverbetering van 31 procent behaald. Het nettoresultaat zwol aan van 3,3 miljoen tot 4,3 miljoen gulden. De omzet nam toe van 100 miljoen tot ruim 108 miljoen. Twee van de zes werkmaatschappijen schreven rode cijfers. Bij de vorig jaar opgestarte fabriek in Rochester in de Verenigde Staten was sprake van aanloopverliezen. Ook de werkmaatschappij in Osterode (Duitsland) noteerde een negatief resultaat.