Vorig jaar 91 bureaus voor baby's gesloten

In de thuiszorg zijn vorig jaar zeker 91 consultatiebureaus voor zuigelingen en kleuters gesloten. Naar verwachting zullen er dit jaar nog eens 93 worden opgeheven.

Dit blijkt uit het rapport van de Inspectie voor de Gezondheidszorg dat staatssecretaris Vliegenthart (Welzijn) naar de Tweede Kamer heeft gezonden. Hoeveel consultatiebureaus Nederland op dit moment in totaal telt is niet bekend. Vliegenthart liet de Inspectie op aandringen van de Kamer nagaan of door de sluiting van de consultatiebureaus de jeugdgezondheidszorg voor 0- tot 4-jarigen in het gedrang komt. Volgens de Inspectie is er geen reden voor grote zorg op dit punt.

De meeste consultatiebureaus verdwijnen vanwege de hoge kosten. Een groot deel gaat dicht omdat de wijk waar een bureau is gevestigd te weinig klandizie meer heeft om het voortbestaan te kunnen rechtvaardigen. Daarnaast blijkt in een aantal gevallen de slechte kwaliteit van het gebouw waarin het bureau was gevestigd, aanleiding om het op te heffen.

De sluiting van de consultatiebureaus heeft, anders dan een deel van de Kamer vreesde, nauwelijks tot een slechtere bereikbaarheid van de zorg geleid, zo conludeert de Inspectie. In belangrijke mate komt dit doordat de organisaties voor passende alternatieven heeft gezorgd. Zo worden mobiele bureaus ingezet, is er (gratis) vervoer naar een naburig bureau aanwezig of wordt het consult thuis gehouden.

De Inspectie geeft wel aan dat het in een aantal gevallen niet goed mogelijk is om aan te geven of de toegankelijkheid van de jeugdzorg door de sluiting van de consultatiebureaus al dan niet achteruit is gegaan. Dit komt doordat het daar ontbreekt aan betrouwbare cijfers.

De Inspectie constateert bovendien dat de thuiszorgorganisaties uiteenlopende normen hanteren. De helft hanteert als norm een afstand van vijf tot tien kilometer. Eenderde van de organisaties vindt dat bezoekers van een consultatiebureau daarvoor niet meer moeite zouden moeten hoeven te doen als voor een bezoek aan andere `elementaire' zaken als winkels. Maar anderen vinden dat een bureau in een half uur lopend , met een kinderwagen, te bereiken zou moeten zijn.

Vliegenthart schrijft de Kamer dat het door het ontbreken van harde gegevens moeilijk te beoordelen is of de situatie nijpend wordt door de sluiting van de consultatiebureaus. Voor een definitief oordeel wacht de staatssecretaris overigens het uitgebreide onderzoek af dat TNO naar verwachting volgende maand afrondt.