`Spanje bereid tot concessies EU-geld'

De Europese top die eind maart in Berlijn wordt gehouden is van ,,vitaal belang'' voor de toekomstige financieringsstructuur van de Europese Unie. Als er geen overeenstemming wordt bereikt zal de Unie onvermijdelijk in een crisis terechtkomen. Dat zei gisteren minister van Buitenlandse Zaken Jozias van Aartsen tijdens een werkbezoek aan Madrid. Hij zag bereidheid tot concessies van Spanje.

Van Aartsen overlegde gisteren gezamenlijk met staatssecretaris Dick Benschop met zijn Spaanse ambtgenoten over een mogelijk compromis inzake de Agenda 2000, waarin de financiering van de Unie centraal staat.

Volgens de minister moeten in Berlijn een aantal knopen worden doorgehakt. ,,Zoniet, dan gaat de Europese Unie een crisis tegemoet. Dat kunnen we ons niet permitteren, zeker niet na de succesvolle invoering van de euro en met de verdieping van het debat over de uitbreiding van de Unie'', aldus Van Aartsen.

Ondanks de zware delegatie en het feit dat vorige week minister Zalm een bezoek aan Madrid bracht, ontkende Van Aartsen dat Nederland fungeert als een onderhandelaar voor de Duitse regering. In Spanje bestaat hier en daar een suggestie in deze richting, nu Duitsland dit half jaar voorzitter van de Unie is en aldus enigszins gebonden.

,,Wij hebben vooral Nederlandse belangen te verdedigen'', aldus de minister, die overigens erkende dat er ,,parallelle belangen'' zijn. Duitsland en Nederland dringen als de grootste nettobetalers aan op sanering en herverdeling van de bijdragen en uitkeringen uit de Europese fondsen.

Van Aartsen toonden zich gisteren positief over de mogelijkheden van een oplossing van de financieringsproblematiek. Volgens de minister bestaat in Spanje, dat als netto-ontvanger vooral hecht aan de uitkeringen uit de cohesie- en structuurfondsen, de bereidheid concessies te doen aan het Nederlandse standpunt. Daarbij gaat het met name om de stabilisatie bij de landbouw-uitgaven en structuurfondsen en een mechanisme waarbij de lasten voor de netto-betalers worden herverdeeld.