Onderzoek naar fraude is ook duur

Vijf leden van een commissie van wijzen die fraude bij de Europese Commissie onderzoeken, krijgen ieder een maandsalaris van 9.750 euro (21.486,17 gulden). Ook krijgen de commissieleden, die werken in opdracht van het Europarlement, royale onkostenvergoedingen.

De fractievoorzitster van de Groenen, Magda Aelvoet, en parlementariër Nelly Maes van de Vlaamse Volksunie hebben de voorzitter van het Europees Parlement, José Maria Gil-Robles, om toelichting gevraagd.

Het parlement besloot vorige maand tot het benoemen van een commissie die moet nagaan of de Europese Commissie onderzoek naar fraude belemmert. Een van de commissieleden is de Nederlander André Middelhoek, oud-voorzitter van de Europese Rekenkamer. Parlementsvoorzitter Gil-Robles heeft de Commissie verzocht de helft van de kosten te betalen. Salaris en vergoedingen voor de onderzoekers zijn vastgesteld door het presidium van het parlement. Naast het maandsalaris krijgen de onderzoekers een dagvergoeding van omgerekend 661,11 gulden voor maximaal 20 werkdagen per maand. Ook kunnen ze onkosten declareren voor 8.814,84 gulden per maand. Bovendien is voorzien dat de commissie per maand 104.676,22 gulden nodig heeft voor externe bijstand.