Nieuw Buhrmann zoekt vertrouwen

Een nieuwe start. De woorden liggen Buhrmann-voorzitter F. Koffrie voor op de tong. Het handelshuis hoopt eindelijk het pijnlijke verleden – de kostbare opsplitsing van KNP BT – van zich af te hebben geworpen. ,,Natuurlijk begrijp ik dat er wantrouwen, of liever onbegrip bij de Nederlandse belegger bestaat, maar het nieuwe Buhrmann-verhaal zal zeker vertrouwen wekken'', aldus Koffrie, sinds afgelopen zomer de hoogste man.

Vanochtend presenteerde hij de jaarcijfers over 1998. Op een omzet van 13 miljard gulden werd een nettowinst van 1,1 miljard gulden geboekt. Dat klinkt niet slecht, maar dit hoge resultaat is vooral het gevolg van de uitverkoop bij het voormalige papierconcern: zo leverde het afstoten van de verpakkingsdivisie vorig jaar een nettowinst van 825 miljoen gulden op.

Koffrie moet, bij zijn zoeken naar vertrouwen, nu nog op zijn woord worden geloofd. Het pasgeboren Buhrmann (zonder puntjes ten behoeve van buitenlandse investeerders) is nauwelijks met voorgaande jaren te vergelijken. Vrijwel alle bestuurders en commissarissen verlieten de voorbije jaren hun post, en ook de activiteiten van het concern gingen onder het mes. Naast de verpakkingsdivisie (Kappa) ging ook de papierproductie (KNP Leykam) in andere handen over. Met die transactie heeft Buhrmann vorig jaar een lelijke bloedneus opgelopen, want de koper, het Zuid-Afrikaanse Sappi, betaalde deels in aandelen. Omdat zowel de Zuid-Afrikaanse munt als de koers van Sappi inmiddels flink is gedaald, heeft Buhrmann een voorziening van 155 miljoen moeten nemen om de tegenvaller op te kunnen vangen en verdere valutarisico's af te dekken. ,,Met deze voorziening gaan wij uit van een halvering van de waarde van de aandelen, wat nog lager is dan het huidige niveau. Dus nu maak ik me eerlijk gezegd niet zoveel zorgen meer om het aandeel van Sappi'', licht Koffrie toe. Eind 1997 waardeerde Buhrmann het belang in Sappi al met 300 miljoen gulden af.

De nieuwe start heeft ook betrekking op de schoonmaak bij Buhrmann zelf. ,,Alle verliesgevende delen zijn vorig jaar verkocht. Bleeders kennen wij niet meer.'' Pijnlijk was nog wel de verkoop van het Britse Info'Products: dit bedrijf bracht zo weinig op dat Buhrmann vorig jaar gedwongen was nog eens een extra voorziening te treffen van 25 miljoen gulden. Ook de Aziatische activiteiten werden voor minder dan de boekwaarde verkocht.

Het afgeslankte Buhrmann (14.640 medewerkers) hoopt zijn meeste groei uit de divisie kantoorproducten (inclusief dienstverlening als documentbeheer) te halen. ,,In deze sector verwachten we de meeste overnames te doen, want bedrijven willen zaken als de postkamer en documentbeheer steeds meer afstoten. Vooral in Europa, waar wij nummer drie zijn, is de markt nog zeer gefragmenteerd'', aldus Koffrie. Mede door de verkoop van de verpakkingsdivisie beschikt het concern over een solvabiliteit (eigen vermogen als percentage van het balanstotaal) van 35 procent. Verder prijkt ook nog eens een potje voorzieningen van een half miljard gulden op de balans.

Op een omzet van 3,6 miljard gulden zag de divisie kantoorproducten het bedrijfsresultaat met 15 miljoen stijgen tot 130 miljoen gulden. De papiergroothandel moest vorig jaar een winstdaling incasseren (van 152 naar 142 miljoen). ,,Wij gaan ervan uit dat de papierprijzen, na drie jaar daling, niet verder zakken. Met een verwachte groei van de papiermarkt van 4 procent hopen we onze winstmarge licht te kunnen verhogen.'' Buhrmann is in Europa de grootste papierleverancier aan de grafische sector. Het meest cyclisch van aard is de divisie grafische en informatiesystemen, die op 3,5 miljard omzet een resultaat van 116 miljoen (was 85 miljoen) gulden boekte. Of die stijging doorzet is de vraag, want het concern denkt dat later dit jaar de verslechterende economie spelbreker wordt. ,,De vraag naar drukpersen zal dan vermoedelijk teruglopen'', geeft Koffrie als voorbeeld.

Ondanks de mindere economische verwachtingen denkt Buhrmann de komende jaren de winst met gemiddeld 10 procent te verhogen. Die voorgenomen groei moet ook de Nederlandse belegger weer lokken die het bedrijf na alle problemen in de top blijkbaar de rug heeft toegekeerd. ,,Inmiddels is meer dan de helft van de aandelen in buitenlandse handen, maar met een stabiele groei hopen we ook bij de Nederlandse belegger weer populairder te worden.''

    • Erik van der Walle