Kroonprins schort IOC-werk op na overleg met Kok

Kroonprins Willem-Alexander schort zijn activiteiten voor het Internationaal Olympisch Comité (IOC) op tot duidelijk wordt welke maatregelen het comité neemt tegen corruptie. Dat is de uitkomst van langdurig overleg tussen de prins en premier Kok.

Het besluit is gevallen na aanhoudende berichten over corruptie bij het IOC, die zijn bevestigd door een intern onderzoek. IOC-leden hebben bij de toewijzing van de Olympische Winterspelen in 2002 in ruil voor hun stem voor de stad Salt Lake City cadeaus, diensten en geld ontvangen. Gisteren presenteerde de ethische commissie van het Salt Lake Organizing Committee (SLOC) een rapport waarin staat dat behalve de 14 reeds bekende personen nog 10 IOC-leden bij corruptie zijn betrokken. Het lidmaatschap van de prins werd door de onthullingen van wanpraktijken bij het IOC omstreden.

Kok schrijft in een brief aan de Kamer dat hij de lopende onderzoeken naar de corruptie rond Salt Lake City en andere steden afwacht, om ,,de ernst van de ongewenste praktijken'' te kunnen beoordelen. Maar hij schrijft ook dat de maatregelen die het IOC heeft aangekondigd ,,uitzicht bieden op herstel van vertrouwen in de integriteit van het IOC''. Op 17 en 18 maart zal het IOC de precieze inhoud van die maatregelen in een zitting bekendmaken. Daarna wordt besloten of de prins zijn activiteiten voor het IOC voortzet.

Volgens ingewijden betekent de opschorting van de werkzaamheden van de prins voor het IOC geen eerste stap naar terugtrekking uit dit comité. De prins, die een jaar geleden op voordracht van voorzitter Samaranch in het IOC werd benoemd, is een sportman en wil de functie bij het IOC graag vervullen. Het vertrouwen in het ,,zelfreinigend vermogen'', zoals Kok het in zijn brief aan de Kamer noemt, is aanwezig omdat het IOC er zelf ook belang bij heeft de geschonden reputatie te herstellen. De berichten over corruptie schrikken sponsors van de Spelen immers af.

Het koninklijk huis is er van doordrongen dat de prins geen lid kan zijn van een comité waar corruptie heerst. De oorzaken van de corruptie moeten bij de wortel worden aangepakt, wil de prins lid blijven. Het ontslaan van een paar mensen is niet genoeg. Kok noemt het in zijn brief ,,van het grootste belang dat het IOC zo spoedig mogelijk afrekent met het verleden en met een schone lei de toekomst ingaat''. Het IOC, dat de opschorting betreurt, heeft gisteren aangekondigd dat het gaat onderzoeken of er een andere selectie van nieuwe leden moet komen.

Dick Pound, vice-voorzitter van het IOC en leider van het onderzoek naar omkoping van leden door kandidaat-organisatoren van Olympische Spelen, wil de uitkomsten van dat onderzoek bespreken op de buitengewone ledenvergadering op 17 en 18 maart. Alle kamerfracties zijn tevreden met het besluit tot opschorting van het lidmaatschap van de prins. VVD-Kamerlid Te Veldhuis noemt het ,,zorgvuldig naar beide kanten'', omdat enerzijds wordt erkend dat bij het IOC fouten zijn gemaakt, maar het comité anderzijds de kans krijgt schoon schip te maken. Geen van de Kamerleden stelt concrete eisen aan de hervormingen bij het IOC. Te Veldhuis zegt dat het risico van wanpraktijken bij geen enkele organisatie waar leden van het koninklijk huis een functie bekleden, geheel is uit te sluiten. PVDA-Kamerlid P. Rehwinkel wil pas conclusies trekken als de onderzoeken zijn afgerond en er een compleet beeld is van de omvang van de corruptie.

De sportkoepel NOC*NSF en het Nederlandse IOC-lid Hein Verbruggen hebben ook begrip voor het besluit. Verbruggen vindt overigens wel dat Willem-Alexander als IOC-lid moet aanblijven. ,, Samaranch heeft gezegd dat hij de vermeende overtredingen tot op de bodem zal uitzoeken en daar vertrouw ik op.''

NOC*NSF maakte in een verklaring bekend ervan overtuigd te zijn dat het IOC in staat is veranderingen binnen eigen huis door te voeren. Volgens de Nederlandse sportkoepel kan de kroonprins ,,een rol van grote betekenis spelen voor de sport en voor de Nederlandse sporter en sportliefhebber in het bijzonder''.

Naar aanleiding van het onderzoek in Salt Lake City heeft Sydney vandaag besloten een onafhankelijk onderzoek te laten instellen naar de wijze waarop de stad de Zomerspelen van 2000 heeft binnengehaald.

WEER IN OPSPRAAK13