Italië laat 250.000 illegalen toe

Het centrum-linkse kabinet in Italië heeft gisteren besloten verblijfsvergunningen te verlenen aan ongeveer 250.000 illegalen, acht keer zoveel als aanvankelijk de bedoeling was. De rechtse oppositie vreest dat Rome met deze feitelijke amnestie de deur wijd open zet voor economische vluchtelingen.

Volgens de geldende wetten wordt per jaar een quotum toe te laten allochtonen vastgesteld. Vorig najaar heeft het kabinet het quotum voor 1998 van 20.000 uitgebreid met nog eens 38.000 vergunningen, waarvan 32.000 voor mensen die al illegaal in het land waren en aan bepaalde voorwaarden voldeden. Er ontstond een ware stormloop op de kantoren van de vreemdelingenpolitie. In totaal zijn 308.000 aanvragen ingediend.

Het kabinet besloot gisteren per decreet dat iedere aanvrager die aan het voorwaarden voldoet, een verblijfsvergunning krijgt. Om het systeem van de quota niet te doorbreken, krijgen tienduizenden een tijdelijke vergunning in afwachting van een definitieve, maar zij mogen in ieder geval blijven.

Volgens schattingen van het ministerie van Binnenlandse Zaken zullen in totaal 250.000 aanvragers voldoen aan de vier gestelde voorwaarden. Die luiden dat de aanvrager een vaste verblijfplaats moet hebben, een arbeidscontract van meer dan twintig uur, geen strafblad heeft en kan bewijzen dat in Italië was vóór 27 maart 1998. Op die dag is een nieuwe, strengere vreemdelingenwet van kracht geworden.

Italië heeft in 1986, 1990 en 1995-96 vergelijkbare maatregelen genomen om illegale buitenlanders te legaliseren. Volgens de rechtse oppositie zal het decreet van gisteren de iedere dag doorgaande illegale immigratie alleen maar aanmoedigen, omdat mensen rekenen op een nieuwe amnestie.

Minister van Binnenlandse Zaken Rosa Russo Jervolino ontkent dit. Zij zegt dat het kabinet van nu af een harde lijn zal volgen en dat iedereen die niet voldoet aan de voorwaarden, het land zal worden uitgezet. Bovendien onderstreept ze dat het decreet ook voorziet in harder optreden tegen mensensmokkelaars en inbeslagname van de snelle motorboten waarmee ze vanuit Albanië illegalen naar Zuid-Italië brengen.

Onder de 308.000 aanvragers voor een verblijfsvergunning zitten bijna 40.000 Albanezen. Daarna komen Roemenen (23.000), Marokkanen (22.000) en Chinezen (19.000).

    • Marc Leijendekker