Emoties laaien op in bloedproces in Parijs

,,Dit proces is een maskerade.'' ,,Sommige rechters zijn bevriend met de verdachte ministers.'' ,,De gevaren van aids niet kennen in juni '85, dat is niets weten van de concentratiekampen in juni '45.'' Met harde woorden hebben slachtoffers van Frankrijks besmet-bloed-schandaal gisteren de eerste procesdag in Parijs ingeluid.

De drie verdachten zijn de destijds politiek verantwoordelijken: minister-president Laurent Fabius, de minister van Sociale Zaken Georgina Dufoix en de staatsecretaris van Volksgezondheid Edmond Hervé. In het dagelijks leven van 1999 zijn zij respectievelijk voorzitter van de Assemblée Nationale, de Franse Tweede Kamer, ambteloos huisvrouw en burgemeester van Rennes.

De inzet van het proces is de vraag of zij verantwoordelijk kunnen worden gehouden voor de besmetting met aids van rond vierduizend hemofiliepatiënten en andere ontvangers van transfusiebloed in 1985. De invoering van een verplichte aidstest van transfusiebloed werd toen bewust maanden uitgesteld in de hoop dat het Franse Pasteur-laboratorium zijn achterstand op het Amerikaanse laboratorium Abbott kon inlopen. Ook toen een verplichte test werd ingesteld in het najaar van 1985, liet de risico-selectie van donoren op zich wachten. Het duurde jaren voordat mogelijke ontvangers van besmet bloed werden gewaarschuwd. De meesten moesten het zelf ontdekken. Van hen zijn inmiddels ongeveer zeshonderd overleden.

De sfeer in de rechtszaal is onwennig. Het is de eerste zaak voor het Cour de Justice de la République, het speciaal voor mogelijke ambtsmisdrijven van politieke ambtsdragers ingestelde hof. Twaalf van de vijftien rechters zijn leden van de Senaat en de Assemblée, in toga's.

Het Hof besluit op deze eerste dag een aantal opgeroepen getuigen, die hebben aangekondigd niet te willen verschijnen, met hulp van de politie te dwingen te komen. Of zij ook zullen spreken, blijft de vraag. Het gaat om ex-directeur Garretta van de Nationale Transfusiedienst en andere betrokken ambtenaren. De drie verdachten leggen een korte verklaring af waarin zij duidelijk maken graag hun onschuld te bewijzen via dit proces.