Duits handelsoverschot

Het Duitse overschot op de handelsbalans is over geheel 1998 toegenomen met 12,2 miljard mark tot 128,6 miljard mark (65,9 miljard euro). Dit viel een beetje tegen omdat de exportprestaties in het laatste kwartaal minder waren. Het tekort op de lopende rekening, de handelsbalans plus de kapitaalbalans, nam toe van 7,1 tot 15,8 miljard mark. Dit was vooral te wijten aan het tekort aan buitenlandse investeringen in Duitsland.