`Cijfers NOS gebaseerd op drijfzand'

De meerjarenbegroting van de publieke omroep die vorig jaar aan staatssecretaris Nuis is aangeboden, is gebaseerd op drijfzand. Bij ongewijzigd beleid komt de publieke omroep in grote financiële moeilijkheden.

Dit concludeert organisatieadviesbureau Booz Allen & Hamilton op grond van een studie in opdracht van de Bertelsmann Stichting. Deze stichting is via CLT UFA gelieerd aan de Holland Media Groep (RTL4, 5 en Veronica).

Booz Allen bestudeerde de publieke omroep in Engeland, Frankrijk, Australië, Nieuw Zeeland, de VS en Duitsland. Naar aanleiding daarvan analyseerde het ook het Nederlandse omroeplandschap. R. Schuyt van Booz Allen concludeert dat ,,zonder aanzienlijke efficiencyverbeteringen het behoud van het Nederlandse publieke omroepbestel in de huidige vorm niet realistisch is''.

In hun begroting hebben de omroepen beloofd het huidige verlies van 100 miljoen gulden om te buigen naar een positief resultaat van 7 miljoen gulden in 2001. ,,Volstrekt onrealistisch'', vindt Schuyt. Volgens Schuyts berekeningen komen de omroepen in 2001 uit op een verlies van 94 miljoen. ,,De omroepen gaan er van uit dat hun marktaandeel tot 2001 stabiel blijft. Dat is niet erg realistisch in het licht van de komst van twee nieuwe aanbieders op de markt, Fox en Net5.'' In dat licht vindt hij ook de aanname onrealistisch dat de reclame-inkomsten in 2001 met 56 miljoen gulden stijgen. Door de komst van Fox en Net5 zal juist een prijzenoorlog losbarsten, denkt hij. In plaats van een winst van 56 miljoen gulden, voorziet hij een verlies van 26 miljoen gulden aan reclame-inkomsten.

Ook hebben de omroepen volgens Schuyt ,,volstrekt onvoldoende'' rekening gehouden met een stijging van de prijs van sportrechten, met investeringen en afschrijvingen voor digitale technologie en met een daling in de inkomsten als de omroepgegevens straks wellicht worden vrijgegeven. ,,Nu is er nog de omroepreserve. Maar die is niet tot in eeuwigheid toereikend. Als dit doorgaat, gaat het de belastingbetaler veel geld kosten.''

De NOS ontkent haar begroting op onrealistische aannames te hebben gebaseerd. Volgens een woordvoerder is zelfs, wat de STER-inkomsten betreft, voorzichtigheid betracht. ,,De prognose die het ministerie aan de Kamer heeft gestuurd, is zelfs nog hoger'', zegt hij. De NOS vreest Fox en Net5 vooralsnog niet. ,,Fox is eigenlijk al geen speler meer en Net5 zal voornamelijk de commerciële omroepen beconcurreren. En wat ons marktaandeel betreft: daar zijn nu juist onze nieuwste plannen om de drie netten duidelijker te gaan profileren op gericht.''

    • Japke-d. Bouma