Basken inviteren tot Turkse woede `PKK-parlement'

Het Baskische regioparlement in Vitoria zal deze zomer zijn vergaderzaal ter beschikking stellen voor een bijeenkomst van het Koerdische parlement-in-ballingschap, dat in 1995 in Den Haag werd opgericht, zijn hoofdkwartier in Brussel heeft en verder door Europa rondzwerft. De centrale regering in Madrid heeft laten weten het Baskische parlementsbesluit te betreuren.

Madrid vreest een verslechtering van de diplomatieke en handelsbanden met Turkije, dat het `parlement' beschouwt als frontorganisatie voor de separatistische Koerdische Arbeiderspartij, de PKK, waarvan de leider, Abdullah Öcalan, sinds het najaar vergeefs probeert zich in West-Europa te vestigen. De laatste vergadering van het `parlement' had in oktober plaats in Rome, en ontketende een diplomatieke crisis tussen Turkije en Italië, die vervolgens werd verergerd door de komst van Öcalan.

De Turkse regering wees gisteren bij monde van eerste minister Bülent Ecevit het Baskische parlementsbesluit ook meteen in scherpe bewoordingen van de hand. Volgens Ecevit zal de bijeenkomst van het Koerdische parlement, die voor juli op de agenda staat, ,,het Koerdische terrorisme'' aanwakkeren. De Turkse premier waarschuwde dat de vergadering de vriendschappelijke banden tussen Spanje en Turkije onder druk zal zetten.

De kwestie heeft de Spaanse regering, die zelf ook de PKK verantwoordelijk acht voor terreuractiviteit, in een uiterst ongemakkelijke positie gebracht. De centrale regering in Madrid is namelijk niet bij machte om het besluit van het Baskische regioparlement ongedaan te maken.

Het besluit het Koerdische `parlement' uit te nodigen werd genomen door een meerderheid van de Baskisch-nationalistische partijen met steun van Euskal Herritarrok (EH), de politieke tak van de afscheidingsbeweging ETA. De niet-nationalistische partijen in het Baskische regioparlement stemden tegen het besluit. Van de zijde van Baskische werkgevers is inmiddels gewezen op het gevaar dat de handelsbetrekkingen met Turkije schade kunnen ondervinden door het besluit.

De uitnodiging wordt vooral gezien als een provocatie van de Baskische nationalisten aan het adres van de regering van premier Aznar. De nationalisten vormen sinds kort een regionale minderheidsregering met steun van de radicale ETA-partij EH. In het kader van de onderhandelingen die op gang zijn gekomen sinds de ETA vorig jaar zijn moordaanslagen opschortte, hebben de nationalisten de afgelopen weken aanhoudend initiatieven ondernomen om de onafhankelijkheid van Baskenland te onderstrepen. Onderwijl worden politici van niet-nationalistische partijen onverminderd bedreigd met aanslagen.

Turkije waarschuwde tegelijk het Europarlement de Koerdische parlementariërs geen onderdak te bieden. Ankara beschikt over informatie dat de PKK, ,,met behulp van radicale elementen'' in het Europarlement een zitting van het parlement-in-ballingschap in Straatsburg voorbereidt. Maar, aldus Ankara, ,,wij zijn ervan overtuigd dat het Europees parlement niet het instrument zal zijn van een terroristische organisatie''.