WELTWIRTSCHAFT- LICHES ARCHIV

Grootte en omvang leggen extra gewicht in de schaal van de economische ontwikkeling. Hoe hoger de kwalitatieve en kwantitatieve scholingsgraad van een land is, hoe hoger de exportcijfers zijn van industrieën met een hoog R&D-gehalte. En hoe groter de binnenlandse markt hoe beter de exportresultaten van industrieën die gewend zijn op grote schaal te werken. Deze beweringen zijn in de economische theorie al lang gemeengoed, maar waren tot dusverre nooit empirisch getoetst. Dat is nu wel gebeurd. Johan Torstensson doet in Weltwirtschaftliches Archiv verslag van de manier waarop hij dat gedaan heeft.

Hij onderzocht 82 industrieën in 23 landen met behulp van gegevens van de UNESCO (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organisations) en van de OESO (Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling). De auteur heeft in zijn berekeningen en overwegingen het feit verdisconteerd dat de eigenlijke thuismarkt van een land veel groter kan zijn dan de binnenlandse markt. Dat geldt in het bijzonder voor de landen die zich hebben verenigd in de Europese Unie en de EFTA (European Free Trade Association). Uit het onderzoek blijkt ook dat technologische vorderingen het verband tussen scholing, R&D, en export versterken.

Het kwartaalblad Weltwirtschaftliches Archiv is een uitgave van J.C.B. Mohr en van het Institut für Weltwirtschaft, D-24100 Kiel.

    • Herman Frijlink