VVD en CDA nemen Kok onder vuur

Zowel VVD-leider Dijkstal als zijn CDA-collega De Hoop Scheffer vindt dat premier Kok vorige week vrijdag met zijn reacties op de verhoren in de Bijlmerenquête te snel heeft gereageerd.

Dijkstal riep maandag op een VVD-bijeenkomst in Markelo alle betrokkenen, inclusief de minister-president, op zich tijdens de duur van de enquête van commentaar te onthouden. ,,Grote terughoudendheid is geboden'', aldus Dijkstal. ,,Wie zich daar niet aan houdt, bemoeilijkt de waarheidsvinding.'' Zijn CDA-collega De Hoop Scheffer zei maandag op de eerste verkiezingsbijeenkomst voor de Statencampagne van zijn partij in Drachten ,,geen behoefte te hebben aan bijgeluiden'' rond de Bijlmerenquête. Koks uitlatingen zijn volgens de CDA-leider ,,niet behulpzaam om de onderste steen boven te krijgen''. De minister-president wilde vanmorgen niet op de uitlatingen van Dijkstal en De Hoop Scheffer reageren.

Kok maakte zich vrijdag na afloop van de wekelijkse ministerraad vooral kwaad over de Luchtverkeersleiding Nederland (LVB) en kondigde het tijdelijk terugtreden aan van drie medewerkers van de LVB. Topambtenaar J.W. Weck, tot voor kort directeur-generaal van de Rijksluchtvaartdienst, trad op eigen verzoek voor de duur van de enquête terug.

Uit de verhoren van de enquêtecommissie bleek vorige week dat LVB-medewerkers kort na de ramp telefonisch door El Al waren ingelicht over ,,de gevaarlijke lading'' van het gecrashte vliegtuig, maar ze besloten die informatie op verzoek van El Al ,,onder de pet te houden''. Kok noemde dat ,,ontoelaatbaar'', en zei zich grote zorgen te maken over het effect van de getuigenissen op de ,,geloofwaardigheid van het bestuur''.

Dijkstal zei maandag in Markelo ,,zich grote zorgen te maken over het verdere verloop van de enquête''. ,,Het allesoverheersende uitgangspunt van de enquête moet blijven dat de feiten boven water komen'', aldus Dijkstal.

Het afgelopen weekeinde reageerden PvdA-fractievoorzitter Melkert en zijn D66-collega De Graaf juist met instemming op de uitlatingen van Kok.

Melkert zei het ,,verstandig'' te vinden dat het kabinet onmiddellijk ,,tot actie is overgegaan'' door betrokkenen tijdelijk te schorsen.