Stroom uit zonne-energie goedkoper

De prijzen voor elektriciteit uit de traditionele grootschalige opwekking met aardgas en kolen en die uit zonnecellen lopen nog ver uiteen, maar door verbetering van de techniek, subsidies en aantrekkelijke fiscale regelingen wordt zonnestroom wel aanmerkelijk goedkoper.

Fabrikanten van foto-voltaïsche (PV-)zonnecellen en energiebedrijven proberen door samenwerking de omzet te vergroten, en daarmee de kostprijs te verlagen.

Ook buitenlandse afzet, zoals die van zonnepanelen in verafgelegen gebieden in ontwikkelingslanden, dragen daaraan bij. Dat bleek gisteren bij de opening van de Internationale Bouwbeurs die deze week in Utrecht wordt gehouden.

Greenpeace bracht al eerder het zonnestroomsysteem `Solaris' op de markt, en het bedrijf Ubbink in Doesburg introduceerde gisteren een compleet `stekkerklaar' zonnestroomsysteem (`SoloSun') met een PV-paneel van Shell-Solar en een omvormer van kabelfabrikant NKF, dat in een kwartier eenvoudig op schuine daken is aan te brengen.

Elk paneel produceert 80 kilowattuur per jaar. Die opbrengst kan geleidelijk worden uitgebreid door, telkens als het de gebruiker uitkomt, panelen bij te plaatsen.

Met vier panelen kan voor ongeveer 10 procent worden voorzien in het elektriciteitsverbruik van een gemiddeld huishouden. Dat is net zoveel als de regering als doelstelling hanteert voor het aandeel duurzame energie in de nationale energievoorziening voor het jaar 2020.

Bij verhuizing kan het systeem eenvoudig worden gedemonteerd en meegenomen. De installatie wordt op het lichtnet aangesloten. Bij voldoende panelen kan ze ook stroom terugleveren aan het net, bijvoorbeeld als het verbruik in de zomer laag is, waardoor de elektriciteitsmeter terugtelt.

Een enkelvoudige installatie kost 1.895 gulden inclusief BTW. De Novem en enkele grote energiebedrijven geven daarop een subsidie van in totaal 700 gulden. Exclusief rentekosten en bij een afschrijving in 20 jaar komt de kostprijs per kilowattuur uit op 75 cent. Het Utrechtse energiebedrijf Remu rekent bijna 31 cent per kilowattuur inclusief heffingen. `Zonnestroom' is vrijgesteld van ecotax en belastingen.