OXFORD ECONOMIC PAPERS

Handelsvrijheid dwingt landen die economisch achter blijven tot specialisatie in goederen waarvoor weinig scholing is vereist zodat er geen economische stimulans is om meer en andere vaardigheden te verwerven. Voor een deel is dit effect van handelsvrijheid wel goed te maken, maar mensen en ondernemingen zullen weinig willen investeren in onderwijs dat niks oplevert. Ook voor de overheid is het dan economisch onverantwoord en ineffectief om de onderwijsvoorzieningen te verbeteren en uit te breiden.

Voor Adrian Wood van de University of Sussex en Cristobal Ridao-Cano van de Amerikaanse University van Colorado is dat geen reden om het geloof in de zegeningen van de handelsvrijheid af te zweren, maar om te pleiten voor ingrepen in de handelsvrijheid die het verbeteren en uitbreiden van scholing niet belemmeren. Daar zijn verder geen algemene uitspraken over te doen omdat de situatie per land verschilt. Ze trekken deze conclusie op grond van hun onderzoek naar het verband tussen scholing, handel en internationale ongelijkheid. Ze voerden hun onderzoek uit door bestudering van gegevens uit 90 landen over de periode van 1960 tot 1990, en doen verslag van hun bevindingen in het blad Oxford Economic Papers.

Uit het onderzoek bleek onder andere dat landen met weinig grondgebied meer onderwijskundige vorderingen maakten dan landen met veel ruimte, uitgezonderd een korte periode in de jaren zeventig toen de prijzen voor grondstoffen hoog opliepen. Maar het belangrijkste resultaat is toch wel dat grotere openheid de al bestaande scholingsverschillen vergroot. Dat geldt niet voor het primair, maar wel voor het secundair en tertiair onderwijs. Als het scholingsverschil tussen landen met veel laaggeschoolde mensen en landen met veel hooggeschoolden 17 procent groter wordt, groeit het verschil in inkomen per hoofd van de bevolking met 25 procent.

Het kwartaalblad Oxford Economic Papers is een uitgave van Oxford University Press, Great Clarendon Street, Oxford OX2 6DP, UK

    • Herman Frijlink