`Lokale inspraak bij asielcentra schiet te ver door'

De inspraak van gemeenten en bevolking bij de vestiging van een asielzoekerscentrum dreigt te ver door te schieten. Dit zegt de nieuwe algemeen-directeur E. Stoové van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) vandaag in een gesprek met deze krant. ,,Het algemeen belang biedt geen ruimte voor vergaande inspraak. We moeten die suggestie dus ook niet wekken.''

Hij wijst op de voortschrijdende opvatting dat gemeenten en bevolking via inspraakprocedures een dam kunnen opwerpen tegen de komst van asielzoekers. ,,Dat is een landelijk misverstand. Gemeenten zouden, net als onze organisatie, geen nee mogen zeggen. Het landelijk belang is groter dan het belang van de gemeente.''

Stoové, die voormalig algemeen-directeur T. Veenkamp opvolgt die naar het ministerie van Justitie is vertrokken, hekelt in dit verband ook de opstelling van voormalig PvdA-fractieleider en burgemeester van Groningen, Wallage. Deze zei vorige week geen asielzoekerscentrum in Zuid-Laren te willen omdat het centrum gepland ligt tegenover een Groningse villawijk in aanbouw. ,,Ons zakelijk belang is het enige wat telt'', verklaarde Wallage. ,,Wallage beïnvloedt het debat verkeerd. Hij had dat niet moeten zeggen'', aldus Stoové.

Het COA kan overigens zonder toestemming van het gemeentebestuur een asielzoekerscentrum vestigen, mits het bestemmingsplan niet hoeft te worden gewijzigd. Stoové sluit desgevraagd niet uit in de nabije toekomst het lokale bestuur te passeren, ,,als de nood aan de man komt''. Bij ongewijzigd beleid rekent het ministerie van Justitie voor dit jaar op circa 65.000 nieuwe asielzoekers - het hoogste aantal sinds de wereldoorlog. Eind '99 moet het COA plaats bieden aan 85.000 asielzoekers. Daartoe moet het nog dit jaar 35.000 extra opvangplaatsen vinden.

Stoové, die zegt dat zijn organisatie het afgelopen jaar ,,alles uit de kast heeft getrokken'' om de extra opvangplaatsen te realiseren, heeft zijn hoop onder meer gevestigd op de provincies en de commissarissen van de koningin. De Brabantse commissaris van de koningin, Houben, riep vorige maand al op de provinciebesturen een grotere rol te geven bij de verdeling van asielzoekerscentra. Daarnaast heeft het COA mogelijkheden om asielzoekers op te vangen, zoals in huizen en in tenten.

VRAAGGESPREK7

    • Yaël Vinckx