Justitie pakt jeugdgeweld op straat aan

Het Openbaar Ministerie gaat dit jaar voorrang geven aan de aanpak van geweldsdelicten. Dit stelt het College van Procureurs-Generaal in het Jaarplan 1999, dat gisteren met de notitie Perspectief op 2002 is gepresenteerd.

Snelrechtzittingen, bestrijding van uitgaansgeweld en lik-op-stukbeleid moeten het toenemend geweld in de samenleving beteugelen. Geweld, de jeugd en het bij herhaling plegen van delicten door `draaideurcriminelen' krijgen in alle arrondissementen in samenhang prioriteit. Afspraken worden onder meer gemaakt met gemeenten, horeca, scholen, leerplichtambtenaren, het gevangeniswezen, Raad van de Kinderbescherming en de Reclassering.

Jongeren plegen relatief vaak geweld en zijn na het plegen van een eerste delict ook snel geneigd in herhaling te vallen. Het OM streeft er daarom naar om dit soort zaken volgend jaar binnen twee maanden voor de rechter te brengen.

Ook door middel van snelrecht, meer taakstraffen en het strafrechtelijk aanpakken van spijbelaars wil het OM de jeugd consequenter op het rechte pad houden. Bovendien wil het OM dat ook de politie voorrang geeft aan de aanpak van geweldsdelicten en de opsporing van zogenoemde `veelplegers'. Speciale politie-aandacht voor ,,probleemgroepen'' als allochtone jongeren en criminele illegalen acht het OM gewenst.

De aanpak van georganiseerde criminaliteit heeft dit jaar opnieuw hoge prioriteit. Mensenhandel en mensensmokkel krijgen speciale aandacht. Gestreefd wordt naar het terugdringen van het aantal illegalen dat in de seksindustrie werkt. Ook op het financieel rechercheren wordt dit jaar ,,fors ingezet'', Aldus het OM. Er worden specialisten ingehuurd en banken, verzekeraars en telecombedrijven zullen met het OM samenwerken. Opsporingsambtenaren krijgen een opleiding om criminele geldstromen beter te traceren, fraude aan te pakken en criminelen hun vermogen af te kunnen nemen. Ofschoon de resultaten van de `Pluk-ze'-wetgeving tot dusver tegenvielen, wil het OM dit jaar ruim 10 miljoen gulden van criminelen afpakken.

In Perspectief 2002 stelt het College dat door de beperkte strafrechtelijke capaciteit de komende jaren gekozen moet worden voor vormen van criminaliteit die maatschappelijk het meest bedreigend zijn. Het OM noemt onder meer doodslag en moord, ernstige sexuele delicten, corruptie en georganiseerde misdaad. Dit zal betekenen dat het OM om andere terreinen vaker `nee' gaat verkopen. Het OM wil daarom dat de politie en het bestuur meer mogelijkheden krijgen om zelf overtredingen en lichte misdrijven te schikken.