JOURNAL OF COMPARATIVE ECONOMICS

Sinds het officiële begin van de economische hervormingen in Rusland in 1992 heeft de marktwerking bij het ontstaan van de voedselprijzen een grote rol verworven. De voedselprijzen in staatswinkels is bijna gelijk aan die in particuliere winkels, met name in de steden. De verschillen tussen markt- en overheidsprijzen in de diverse Russische provincies zijn naar elkaar toe gegroeid. En de enorme uitschieters naar boven en beneden zijn aanzienlijk verminderd in omvang en aantal.

Daniel Berkowits, David N. DeJong en Steven Husted van de University of Pennsylvania trekken deze conclusies in een artikel over prijsliberalisering in Rusland in de Journal of Comparative Economics. Ze maakten voor hun onderzoek gebruik van gegevens van het Russische Centrum voor Economische Voorspellingen en Analyse. De auteurs spitsten hun onderzoek toe op de prijsontwikkeling van vlees, melk, uien, aardappelen en plantaardige olie in 132 Russische steden. In januari 1992 werd negentig procent van de prijzen in de detailhandel nog bepaald bij federaal besluit. Drie jaar daarna was het vooral de plaatselijke overheid die een soort prijspolitiek voerde, die beperkt bleef tot dertig procent van alle goederen. Nu zijn het vooral de mafia, het slechte vervoer en de slechte infrastructuur die de groei van de marktwerking belemmeren.

Omdat het Centrum voor Economische Voorspellingen en Analyse, een overheidsinstelling, zijn activiteiten in 1995 stopzette, maakten de auteurs daarnaast gebruik van de gegevens van Goskomstat, een particuliere onderneming. Deze zette het verzamelen van gegevens voort in Moskou, St. Petersburg en de provinciale hoofdsteden. Van deze negentien steden waren er dertien die werk bleken te maken van de liberalisering van voedselprijzen, terwijl zes steden duidelijk onder de maat bleven. Moskou bleek het sterkst uit de bus te komen. Uit het onderzoek bleek dat de stedelijke overheid de liberalisering van voedselprijzen geleidelijk aan uitvoert, en consequent volhoudt.

Het kwartaalblad Journal of Comparative Economics is een uitgave van Academic Press, 6277 Sea Harbor Drive Orlando, FL 32887-4900

    • Herman Frijlink