Herfkens draagt niet bij aan remigratie

Minister Herfkens (Ontwikkelingssamenwerking) wil niet langer bijdragen aan subsidies voor buitenlanders die remigreren, bijvoorbeeld Marokkanen, Turken en Surinamers. Zij vindt dat zulke bijdragen, die moeten helpen om repatrianten in eigen land betere startkansen te geven, niet passen bij de criteria voor hulpverlening die Ontwikkelingssamenwerking conform het regeerakkoord aanhoudt.

In het regeerakkoord is overeengekomen dat ontwikkelingshulp alleen naar de allerarmste landen gaat met een goed bestuur. De minister wijst erop dat dit criterium eind vorig jaar in de Tweede Kamer brede instemming heeft gekregen. Landen als Marokko, Turkije en Suriname voldoen hier niet aan.

Herfkens licht dit besluit toe in een mede door minister Van Boxtel (Grote Steden- en Integratiebeleid) ondertekende brief aan de Tweede Kamer, die donderdag over deze kwestie debatteert. Herfkens erkent dat haar weigering om bij te dragen aan de bevordering van terugkeer van buitenlanders naar hun land van herkomst voor een financieel probleem zorgt. Want deze ,,facilitering'' van de terugkeer van buitenlanders, die voortvloeit uit de Remigratiewet en een daarop gebaseerd werkplan van april 1998, is als verplichting vorige zomer wél door Paars II van Paars I overgenomen.

Minister Van Boxtel, die op Binnenlandse Zaken zetelt en niet beschikt over een eigen budget, zegt toe dat hij zijn aandeel zal blijven leveren in dat werkplan dat onder meer moet voorzien in zogenoemde ,,pilotprojecten'' voor remigranten in hun land van herkomst.

Maar Herfkens is daartoe niet bereid of in staat. ,,De in het werkplan voorgestelde activiteiten van Ontwikkelingssamenwerking kunnen op grond van nieuw door uw Kamer ondersteund beleid niet meer worden gefinancierd'', schrijft zij. De minister herinnert eraan dat de Kamer in december 1998 bij de behandeling van haar begroting met grote meerderheid een motie-Dijksma/Ter Veer/Voorhoeve (PvdA/D66/VVD) aanvaardde die aandrong ,,stricte toepassing'' van de criteria voor hulpverlening ,,op de gehele bilaterale en multilaterale ontwikkelingssamenwerking''. Een woordvoerder van Ontwikkelingssamenwerking kon vanmorgen niet zeggen of over Herfkens' brief al in het kabinet gesproken is.