Eurozone verdeeld naar overleg G7

Het eurogebied zal bij het komende overleg van de ministers van Financiën van de G7 niet met een gemeenschappelijk standpunt komen over toezicht op het internationale financiële systeem.

De elf ministers van Financiën van de elf eurolanden werden het gisteren hierover niet eens. Volgens minister Zalm was er ook geen tijd om conclusies uit de discussie te trekken. De ministers hadden tijdens hun informeel overleg slechts een half uur voor de zaak uitgetrokken. De Franse minister Strauss-Kahn nam de meeste tijd met een pleidooi voor een systeem van nauwe samenwerking tussen de geïndustrialiseerde landen van de G7 om stabiliteit van de wisselkoersen te bereiken tussen dollar, yen en euro. Hij zei dat samenwerking bij het macro-economisch beleid nodig is om te kunnen reageren op economische schokken.

Strauss-Kahn ontkende dat hij een voorstander is van zogenaamde `doelzones', waarbinnen de drie munten zich moeten bewegen. Minister Zalm ziet niet veel in afspraken over wisselkoersen. Volgens Zalm moet een gemeenschappelijk standpunt bij de G7 voortaan beter worden voorbereid.

Het overleg van de G7 op 20 februari in Bonn wordt voorgezeten door Lafontaine. Hij is daar tevens vertegenwoordiger van het eurogebied. De andere eurolanden bij het overleg zijn Frankrijk en Italië. Die kunnen net als Duitsland op de bijeenkomst standpunten verdedigen waarmee andere landen van het eurogebied het niet noodzakelijkerwijs eens zijn. De G7 bestaat verder uit Groot-Brittannië, de VS, Japan en Canada.

De regeringsleiders van de elf landen van het eurogebied besloten in december dat euroland vertegenwoordigd moet worden door de voorzitter van het gezelschap van ministers van Financiën, de zogenaamde euro-11. Dit voorzitterschap wisselt ieder half jaar. Als het voorzitterschap wordt bekleed door een land dat niet behoort tot de huidige G7, betekent dit dat er een extra Europese minister aan het overleg deelneemt.

Minister Lafontaine heeft zijn collega's onlangs laten weten dat hij de VS en Japan er niet toe heeft kunnen bewegen hiermee in te stemmen. Gisteren hebben de elf ministers van het eurogebied besloten aan het besluit vast te houden. Volgens Zalm is er het gevaar dat de VS en Japan de bijeenkomst van de G7 van 20 februari beschouwen als een precedent en niet meer over de speciale vertegenwoordiging van het eurogebied willen praten. Volgens hem is er geen alternatief voor de formule van de Europese regeringsleiders.

    • Ben van der Velden