Deventer volksgericht berust op `misverstand'

Tjebbe de Jong, voorlichter van het openbaar ministerie in Zwolle, snapt ook niet precies hoe het misverstand is ontstaan. ,,Normaal gesproken zijn we heel terughoudend als het gaat om verdenkingen van zedenmisdrijven.'' Feit is dat het Zwolse OM verkeerde informatie naar buiten heeft gebracht. De 43-jarige Deventenaar die afgelopen woensdagnacht op het politiebureau doorbracht nadat woedende buurtbewoners zijn huis hadden belaagd, is niet op enig moment verdacht geweest van een zedenmisdrijf. Bovendien is in de berichtgeving door het OM ten onrechte de indruk gewekt dat er inderdaad ontucht gepleegd zou zijn met een 7-jarig meisje.

Vorige week zaterdag meldden de ouders van drie gezinnen aan de politie dat hun kinderen vreemd gedrag vertoonden. De maandag daarop deden ze aangifte van seksueel misbruik. De politie begon een onderzoek, maar gesprekken met de kinderen leverden geen aanwijzingen op dat er een delict gepleegd zou zijn. Daar namen de ouders geen genoegen mee. Nadat ze de dag daarvoor al een inwoner van Deventer hadden aangewezen als dader, werd woensdagmiddag het huis van een tweede man belaagd. Een van de ouders ramde daarbij met een BMW de voorgevel van het huis van de man, die op dat moment niet thuis was. Nadat de politie een einde had gemaakt aan het `volksgericht', werd in het huis van de man een videoband aangetroffen. Omdat de politie vermoedde dat het om kinderporno zou gaan, werd de 43-jarige man na thuiskomst gearresteerd, maar na inspectie van de band weer op vrije voeten gesteld. De man verblijft momenteel op een ander adres.

Het bureau slachtofferhulp voert gesprekken met de ouders.