Deutsche Bank bijna akkoord Holocaust-fonds

Het Joodse Wereldcongres (JWC) lijkt af te zien van het dreigement om te streven naar een Amerikaanse boycot van de Deutsche Bank. Dat is het resultaat van een gesprek gisteren in Washington tussen Israel Singer, secretaris-generaal van het JWC, Bodo Hombach van de Duitse bondskanselarij en Rolf Breuer, bestuursvoorzitter van de Deutsche Bank.

De bank ligt onder vuur wegens betrokkenheid bij de goudhandel ten tijde van de nazi's. Ook wordt de bank verweten dwangarbeiders te hebben gebruikt – hetgeen ze zelf ontkent. Vorige week publiceerde de bank een document uit het eigen archief, waaruit betrokkenheid blijkt bij de bouw van het concentratiekamp Auschwitz. Slachtoffers van de Holocaust dreigen in een zogeheten class-action met miljardenclaims.

,,Ons kompas wijst in de juiste richting'', aldus Singer, ,,en als die dat blijft doen is er geen reden [voor een boycot].'' Ook Breuer was optimistisch na afloop van het gesprek gisteren, waarin werd gepraat over de manier om het conflict op te lossen. Breuer gaat er nog steeds van uit dat de overname van de Amerikaanse bank Bankers Trust door de Deutsche Bank, waarmee ruim 20 miljard gulden gemoeid is, gewoon door kan gaan.

Advocaten van Holocaust-slachtoffers klonken gisteren minder optimistisch. Ze hebben tegen de Deutsche Bank en enkele andere Duitse en Oostenrijkse banken en bedrijven claims ingediend van in totaal ruim 35 miljard gulden. Volgens Michael Hausfeld, een van de advocaten, is er niets dat op een overeenkomst duidt. ,,We hebben niets geweigerd of geaccepteerd en er is ons ook niets voorgesteld dat we zouden kunnen weigeren of accepteren'', aldus Hausfeld.

Duitse onderhandelaars beschuldigen de advocaten van ongerechtvaardigde eisen. Ze benadrukken dat de onderhandelingen niet gaan over juridische aanspraken, maar over humanitaire hulp. De regering van bondskanselier Schröder is voorstander van een samen met Duitse banken en industrie op te zetten fonds voor dwangarbeiders en hun nabestaanden. Een van de voorwaarden voor zo'n fonds zou zijn, dat Duitsland in de toekomst gevrijwaard blijft van juridische claims.

De deelname van Beuer aan het oriënterende gesprek van gisteren, zou erop kunnen duiden dat de Deutsche Bank eerder al een eigen regeling wil treffen, om de overname van de Bankers Trust niet in gevaar te brengen. Volgens anonieme bronnen zou de bank bereid zijn tot de betaling van 1,3 miljard dollar schadevergoeding. Maar dat bod zou door de advocaten te laag worden geacht.

Vandaag praat Hombach ondermeer met de Amerikaanse onderminister van Buitenlandse zaken Talbott. Volgens Hombach zou voor het einde van de maand een oplossing bereikt kunnen worden. Verwacht wordt dat kanselier Schröder in een gesprek met president Clinton op donderdag verder over het onderwerp zal spreken. (Reuters, AP, AFP)