Bijlmer-enquête (7)

Doodleuk verklaart premier Kok op een persconferentie – niet onder ede – dat El Al geen speciale positie heeft op Schiphol (NRC Handelsblad, 6 februari). Ambtenaren getuigden tijdens de parlementaire-enquête – onder ede – iets heel anders; officiële brieven bewijzen die speciale positie. Kok geeft hier precies het staaltje `onder de pet houden' dat hij de ambtenaren verwijt.

Waar het al die jaren kennelijk alleen maar om gaat, is het uit de wind houden van El Al.

El Al, dat als enige de sleutel heeft naar de gegevens over de werkelijke lading van het gecrashte vliegtuig en daarmee naar eventuele behandeling van ziek geworden mensen.

De schuld wordt door het kabinet nu neergelegd bij een aantal verkeersleiders, waar de achtereenvolgende kabinetten juist hebben gefaald El Al en de Israelische regering zo onder druk te zetten dat de werkelijke gegevens van de lading boven water konden komen, Als die houding van de Nederlandse regering niet neerkomt op een speciale positie voor El Al, dan weet ik het ook niet meer.

Overigens is het uw verslaggevers kennelijk niet opgevallen dat Koks lichaamstaal volstrekt afweek van zijn uitspraak waarin hij de speciale positie van El Al op Schiphol ontkende.

    • Mark de Rekere