Bijlmer-enquête (6)

Door de politieke enquête wordt ook duidelijk dat El Al, als bedrijf/organisatie, misbruik (kan) maakt (maken) van haar bijzondere positie op Schiphol en slechts beperkt medewerking geeft bij het oplossen van de vele vragen n.a.v. het ongeval. Hier kan vanuit Nederland slechts één reactie op volgen: het opschorten of intrekken van de landingsrechten van El Al op Schiphol.

Jammer en onjuist is het dat de PvdA-fractie in de Tweede Kamer op dit moment vragen stelt over de bijzondere positie van El Al op Schiphol. Zij doorkruist hiermee niet alleen het onderzoek van de enquêtecommissie. Duidelijk is dat zij met de vragen van de heer Apostolou, met als gevolg het mogelijk nu al intrekken van de bijzondere positie, wil voorkomen dat op een later tijdstip alsnog de landingsrechten van El Al op Schiphol kunnen worden opgeschort of ingetrokken.

    • W. Schreurs