Bijlmer-enquête (10)

Dat Nederlandse ambtenaren door El Al (lees de staat Israel) een geheimhoudingsplicht de facto op 4 oktober 1992 wordt opgelegd is te gek voor woorden. Het Nederlandse kabinet als eindverantwoordelijke zal hier ongetwijfeld de nodige conclusies uit trekken. Maar nu gaat het mij om de houding van El Al. Op Schiphol worden om een El Al vrachtvliegtuig denkbeeldige cirkels gelegd. Men mag die cirkels niet passeren (ook de marechaussee niet) want dit gebied is van de staat Israel. Terrein als dat van een ambassade.

Dit kan natuurlijk absoluut niet getolereerd worden. Achter de houding van de staat Israel gaat het levensgrote probleem schuil, dat Israel het volkenrecht als het haar niet past naast zich neerlegt. Eigen wetten eerst. Ware het volkenrecht toegepast het Palestijnse vraagstuk, de status van Jeruzalem zou zijn opgelost. Israel bekreunt zich niet om wat hier gebeurde en wat er nu gebeurt. Uiteraard stuurt men wel een `nobody' om de goodwill tussen Israel en Nederland zo veel mogelijk te redden. Israel een bevriende natie? Neen; de overheid moet El Al verbieden hier met vrachtvliegtuigen te landen. Israel een vriend?

Laten wij met koning David maar Psalm 55 over de trouweloze vriend aanheffen, vooral vers 14: ,,Maar gij zijt het, een mens-mijns gelijke, mijn vriend en vertrouwde'', de vriend die David bedroog.

    • Dr. J. Helderman