`Armoedebestrijding van Verenigde Naties in gevaar'

De geldstroom van rijke naar arme landen is in 1997 voor het eerst in tien jaar afgenomen. Hierdoor komt de doelstelling van de Verenigde Naties in gevaar om het percentage van de wereldbevolking dat in extreme armoede leeft in 2015 te halveren.

Dit zegt de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO), de club van rijke industrielanden, in een gisteren gepubliceerd rapport. De officiële ontwikkelingshulp van de 29 OESO-lidstaten daalde van 78,1 miljard dollar in 1996 tot 76,8 miljard dollar in 1997. De particuliere geldstroom daalde in dezelfde periode van 282,6 naar 252,1 miljard dollar (AP)