Verzekeraar en bank actief in WW en WAO

Verzekeraar Aegon overweegt samen met bank ABN Amro een uitkeringsinstelling voor de WW en de WAO op te richten. Ze hebben samen een verzoek ingediend bij de ministeries van Sociale Zaken en Financiën om te praten over de voorwaarden voor oprichting van zo'n `uvi'.

De beursgenoteerde bank en de verzekeraar willen zich op de markt van de sociale zekerheid begeven als deze in 2001 wordt vrijgegeven. Ze willen echter eerst van de ministers De Vries (Sociale Zaken) en Zalm (Financiën) horen op welke bijdrage ze van het kabinet kunnen rekenen als het gaat om de oprichtingskosten. Ook willen de twee financiële instellingen weten wat mag en wat niet mag in de uitwisseling van gegevens tussen de beide bedrijven en de op te richten uvi.

ABN Amro en Aegon zijn de eerste bedrijven die naast de vijf bestaande uitvoeringsinstellingen, waaronder Gak, Cadans en SFB, overwegen een vergunning voor de sociale verzekeringsmarkt aan te vragen. ABN Amro noch Aegon werkt samen met één van deze vijf zogenoemde uvi's die alle samenwerkingsplannen hebben met financiële instellingen. Zo wil het Gak fuseren met verzekeraar Achmea.

Volgens een woordvoerder van ABN Amro is de mededeling niet nieuw dat de bank samen met Aegon de oprichting van een uitvoeringsinstelling voorbereidt. ,,We zijn er al sinds de zomer mee bezig.''

De eerste contacten zouden gelegd zijn door Aegon, die samenwerking met een bank zocht voor zijn plannen. Sinds september werken ABN Amro en de verzekeraar samen met adviseur Moret Ernst & Young aan een haalbaarheidsstudie. Daarin moet onder meer een schatting worden gemaakt van het aantal opdrachtgevers (de werkgevers) waarop de nieuw op te richten uvi zou kunnen rekenen.

De woordvoerder van ABN Amro benadrukt dat van een fusie tussen de bank en Aegon geen sprake is. ,,Het gaat om samenwerking op een deelterrein.''

De plannen van beide financiële instellingen zijn mogelijk sinds het kabinet zich voornam om vanaf 2001 concurrentie in de sociale zekerheid toe te staan. Aldus zou, volgens het kabinet, de uitvoering goedkoper worden.

Een van de struikelblokken bij die privatisering is de vraag of de zogenoemde claimbeoordeling, de beoordeling of iemand recht heeft op een werkloosheidsuitkering (WW) of een arbeidsongeschiktheidsuitkering (WAO), aan de markt of aan de overheid moet worden overgelaten.

De sociale partners hebben vorige week in een gezamelijke brief aan Sociale Zaken duidelijk gemaakt dat ze deze claimbeoordeling analoog aan de werkwijze rond de APK-keuring willen laten plaatsvinden. Dit betekent dat bijvoorbeeld de WAO-keuring bij de commerciële uitkeringsinstantie gebeurt, maar dat die wordt uitgevoerd door een keuringsarts in dienst van de overheid. Dit is een één van de drie mogelijkheden die minister De Vries eerder heeft geopperd.