Muskens bepleit condooms

Tegen de aids-epidemie in Afrika moet volgens bisschop Muskens krachtdadig worden opgetreden door condooms uit te delen. ,,De praktijk en het pastorale ideaal liggen soms ver uit elkaar.''

Acht procent van de Afrikanen is seropositief. Elk jaar raken nog eens vier miljoen Afrikanen besmet, zo constateerde UNAids, het onderzoeksprogramma van de Verenigde Naties onlangs. ,,Maar in Botswana, Namibië, Swaziland, Zimbabwe of Malawi heeft 25 procent van de bevolking aids of is er naar op weg. Dat is bijna de helft van de bevolking onder de dertig jaar. Dat is een gigantische epidemie. Daar moet krachtdadig tegen worden opgetreden'', aldus bisschop Muskens van Breda.

Natuurlijk moeten bisschoppen proberen de pastorale leer hoog te houden. Maar de gezondheidssituatie in Afrika is zo schrijnend dat er volgens Muskens moet worden gekozen tussen een ,,meer en minder kwaad''. Ofwel: het verspreiden van aids is erger dan het gebruik van condooms. ,,Als ideaal kun je tegen condooms zijn, maar onder die omstandigheden moet je condooms uitdelen. Ik zou dat doen'', aldus Muskens. Hij is het er daarom mee eens dat katholieke ziekenhuizen in Afrika condooms verspreiden.

De rooms-katholieke kerk is tegen het gebruik van condooms. Volgens een richtlijn van de Pauselijke Raad voor het Gezin biedt onthouding voor het huwelijk en echtelijke trouw de beste bescherming tegen aids. Pleidooien voor het gebruik van condooms vindt de Raad ,,gevaarlijk en immoreel''. Het Vaticaan wijst in dezelfde richtlijn elk gebruik van voorbehoedsmiddelen af.

,,Dat is niet haalbaar. Onthouding is simpelweg niet op te brengen'', vindt Muskens. Volgens de Bredase bisschop moet de katholieke kerk via haar ,,enorme netwerk'' voorlichting geven. ,,Ook seksuele voorlichting. En daarbij kan dan worden gesproken over condoomgebruik.'' Bovendien vindt hij dat de bisschoppen in Afrika niet vooruitstrevend genoeg zijn. ,,Daar zou veel aan gedaan kunnen worden. Bijvoorbeeld via de bisschoppenconferentie of de katholieke universiteiten.''

Volgens een woordvoerder van de bisschoppenconferentie spreekt Muskens op persoonlijke titel. ,,Het is wel zo dat oud-bisschop Ernst in het verleden al eens heeft gezegd dat katholieke ziekenhuizen geen verwijten kunnen worden gemaakt als ze condooms verspreiden om de aids-epidemie te voorkomen. Maar het Vaticaan houdt het ideaal hoog en het officiële standpunt is nog steeds dat condoomgebruik niet is toegestaan.''

Verwacht Muskens in aanvaring te komen met zijn eigen rooms-katholieke kerk? ,,Misschien met deze of gene. Maar het pastorale ideaal en de praktijk liggen soms ver uit elkaar.'' Betekent zijn oproep dat de strikte leer van de rooms-katholieke kerk over het gebruik van voorbehoedsmiddelen is ingehaald door de pijnlijke werkelijkheid? Muskens: ,,Daar lijkt het in sommige Afrikaanse en Aziatische landen wel op.''