Kleine winststijging voor Nuon

Hoge reorganisatielasten, een moeizame ombouw van nutsbedrijf naar marktonderneming en een zachte winter zijn de oorzaak van een kleine winstgroei van energie-distributiebedrijf Nuon (Gelderland, Friesland, Flevoland). De winst over 1998 steeg 4 miljoen gulden naar 189 miljoen, bij een omzet van 2,7 miljard gulden, 1 miljard minder dan in 1997.