GroenLinks: niet bezuinigen op politie

Fractieleider Rosenmöller van GroenLinks neemt afstand van de bezuinigingen op de politie die zijn partij in het huidige verkiezingsprogramma heeft staan. Hij noemde die bezuinigingen zaterdag op een congres van zijn partij in Rotterdam ,,niet voor herhaling vatbaar''.

Rosenmöller zei dit naar aanleiding van de discussie hoe moet worden opgetreden tegenover Marokkaanse jongeren. Volgens de fractieleider van GroenLinks is een ,,goed uitgeruste politie'' bij het voorkomen van rellen een voorwaarde en heeft de politie daarnaast ook - wat hij noemde - ,,een maatschappij-opbouwende taak''.

Hij verwees daarvoor naar een recent rapport van zijn partijgenoot en oud-Kamerlid Lankhorst, die in verband met de problemen met Marokkaanse jongeren in Amsterdam pleitte voor meer investeringen in welzijnswerk en jongerenwerkers, maar die ook een belangrijke ,,opbouwende''taak zag voor politie en justitie.

Rosenmöller onderschreef die benadering en verklaarde tegelijk tegenover zijn congres dat ,,de roep om de hardste maatregel niet de financiële slag is tegen geweld op straat''.

GroenLinks ging in zijn verkiezingsprogramma uit van bezuinigingen ter grootte van 1 miljard gulden op de politie.

In een toelichting op zijn uitspraak verklaarde Rosenmöller dat in deze kabinetsperiode op de politie wel enkele miljoenen bezuinigd kunnen worden, maar dat een miljard ,,teveel van het goede is''.

Een botsing tussen de jongeren in de partij en de Tweede-Kamerfractie over een bezoek van de Koerdische leider Öcalan aan Nederland werd verijdeld. De jongeren wilden het congres aanvankelijk laten uitspreken dat de Kamerfractie de PKK-leider moet uitnodigen. Op aandringen van een aantal Turkse raadsleden uit Rotterdam en de Kamerfractie werd een motie aangehouden. Rosenmöllerwaarschuwde dat een dergelijk verzoek GroenLinks zou isoleren in de Tweede Kamer.

Het congres koos oud-journaliste Mirjam de Rijk als de nieuwe partijvoorzitter.